Zo bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie

Zo bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie

Gaan jullie scheiden en hebben jullie kinderen? Dan dienen jullie samen een financiële regeling af te spreken voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

 

Wat is kinderalimentatie?

Jij en je (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag wat je als ouders betaalt voor de verzorging en opvoeding van jullie kind(eren) tot hij of zij 18 jaar is. Je maakt het bedrag aan kinderalimentatie niet direct over aan je kinderen, maar regelt dat onderling met je (ex-)partner.

 

Welke kosten vallen onder de kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten van de kinderen hieronder zoals eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer betaald te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een ouderschapsplan nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten en/of medische kosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouder deze kosten dienen te betalen.

 

De hoogte van de kinderalimentatie

Je spreekt samen met je (ex-)partner af hoe je de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leg je niet alleen de hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie vast maar ook wie de betaler en ontvanger wordt. Je kunt de hoogte van dat bedrag door een expert laten berekenen. De uitkomst van de berekening van de expert geeft aan wat jullie beiden zouden moeten bijdragen aan de zorgkosten van jullie kind(eren).

Je kunt natuurlijk samen een ander bedrag afspreken dan de berekening van de expert, maar je weet dan in ieder geval wat gangbaar is en wat door de rechtbank gehanteerd wordt. De rechter kan theoretisch namelijk controleren of jullie overeengekomen bedrag mag, er zijn namelijk eisen aan de hoogte van kinderalimentatie.

 

Hoe wordt de kinderalimentatie door de rechter berekend?

Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie, de zogenaamde ‘Trema-normen’. Zij bepalen de kinderalimentatie in drie stappen:

Behoefte bepalen

Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen (kinderen van boven de 18 jaar worden meegenomen in de berekening van kosten levensonderhoud) en wat het inkomen was van de ouders voordat ze uit elkaar gingen.

Draagkracht bepalen

De rechter bepaalt vervolgens welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt. De draagkracht wordt berekend door het inkomen te verrekenen met de lasten. De draagkracht is dus de ruimte die een ouder heeft om bij te dragen in de behoefte van het kind of de kinderen.

Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

 

De duur van de kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of in hun eigen onderhoud voorzien. Gaan zij nog gewoon naar school, dan loopt de alimentatie door. Stoppen zij met school en gaan ze werken, dan kun je ervan uitgaan dat zij zichzelf kunnen onderhouden en is het wellicht mogelijk om te stoppen met de alimentatie. Onze tip: overleg eerst met je kind of vraag een specialist om advies!

Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

 

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Dit is een soort inflatiecorrectie. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging.

 

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Je moet dit zelf goed in de gaten houden, of ervoor zorgen dat je op de nieuwsbrief van je mediator geabonneerd bent zodat hij of zij je hiervan op de hoogte kan houden.

 

Herberekening alimentatie

Als de factoren die van invloed zijn op ieders draagkracht flink veranderen, is het belangrijk bij je mediator een herberekening alimentatie te laten doen. Denk aan een situatie waarin je flink meer of minder gaat verdienen, je gaat verhuizen en hele andere woonlasten gaat krijgen of dat je gaat samenwonen met een nieuwe partner – die misschien zelf ook wel kinderen heeft. Dit laatste heet ook wel ‘samenloop’. Laat je goed informeren over hoe je mediator hier tegenaan kijkt. Bij Schaeffer Mediation hoort dit bij de nazorg, maar soms moet je hier flink extra voor betalen.

Download gratis

Handige checklist als je wilt scheiden

In deze handige checklist krijg je 15 punten aangereikt die van belang zijn bij een scheiding. Het zal je helpen overzicht te krijgen.
Download gratis

Lees ook 

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden.
Lees meer

Na de scheiding alleen op vakantie met je kinderen!

Een scheiding is stressvol, en na de scheiding voor het eerst alleen op vakantie met de kinderen vinden veel ouders moeilijk. In je eentje voor het eerst verantwoordelijk voor de kinderen.
Lees meer

Mediation na een scheiding

Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor zowel de ouders als de kinderen. Tijdens dit vaak emotionele proces luisteren onze mediators zorgvuldig en aandachtig en geven in de gesprekken ruimte aan alle emoties.
Lees meer
1 2 3 6

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram