Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Maar eerst, wat is nou partneralimentatie en wat kinderalimentatie?

Partneralimentatie

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden. Het bedrag dat je daarvoor aan je ex-partner betaalt, heet partneralimentatie. Je kunt ook samen afspraken maken over deze alimentatie als jullie samenwoonden.

 

Kinderalimentatie

De bijdrage die je betaalt of ontvangt voor de kosten van het onderhoud van jullie kinderen wordt kinderalimentatie genoemd. Na de scheiding blijven jullie samen financieel verantwoordelijk voor de kinderen. Voor de kinderen zijn jullie beiden, naar draagkracht, onderhoudsplichtig. De afspraken die jullie samen maken over de kinderalimentatie worden opgenomen in het ouderschapsplan.

 

De indexatie van de partner- en kinderalimentatie

Ieder jaar vindt er per 1 januari een indexering van de partneralimentatie én de kinderalimentatie plaats. Door deze aanpassing wijzigt het alimentatiebedrag dat jij komend jaar aan partner- en/of kinderalimentatie ontvangt of betaalt. Het percentage wordt vastgesteld door de Minister van Justitie en wordt in november voor het jaar daarop bekend gemaakt. De minister bepaalt wat het wettelijke indexeringspercentage, de alimentatie indexatie, volgens de Trema-normen voor het komende jaar wordt. Deze aanpassing is nodig, omdat onder meer de kosten van levensonderhoud en de lonen stijgen.

Dit jaar bedroeg het indexeringspercentage 1,9%. Maar let op: dat kan voor komend jaar een flink hoger percentage worden! Dit heeft natuurlijk alles te maken met de enorme inflatie en de hogere kosten van energie. Hierover kunnen verhitte discussies ontstaan, omdat je loon wellicht helemaal niet is gestegen of omdat je zonder hogere alimentatie helemaal niet meer rondkomt. Neem het zekere voor het onzekere, en plan alvast een afspraak met je mediator in om te bepalen hoe je hiermee omgaat.

 

Wat betekent deze indexatie?

Als gevolg van de indexatie wordt het alimentatiebedrag dat jij betaalt of ontvangt hoger. Iedere alimentatiebetaler is wettelijk verplicht deze verhoging toe te passen, tenzij je nadrukkelijk bent overeengekomen dat je daarvan afziet. Ook als je loon niet omhoog is gegaan of als je eigen kosten gestegen zijn, ben jij nog steeds verplicht om de alimentatie indexering toe te passen.

Betaal je de verhoging niet, dan kan je ex-partner het bedrag eventueel vorderen. De indexering geldt voor zowel de kinderalimentatie als voor de partneralimentatie. Ten aanzien van de partneralimentatie kan de indexatie echter uitgesloten zijn in het convenant wat je hebt opgemaakt met jouw ex-partner in het kader van de scheiding.

 

Geen automatisme!

De aanpassing van de alimentatie per 1 januari 2023 als gevolg van de indexatie is geen automatisme en wordt dus niet standaard doorgevoerd. Je ontvangt geen brief van instanties waarin de indexering wordt aangekondigd. Belangrijk dus om je ex-partner over de hoogte van de indexering te informeren.

Zowel voor jou als je ex-partner is het verstandig om erop toe te zien dat de indexering wordt gevolgd. Zo weet je zeker dat je goed kunt voorzien in de verzorging van jullie kind(eren). Bovendien hoef je als betaler later niet een fors bedrag op te hoesten om de misgelopen alimentatie alsnog te betalen.

 

Neem de kinderalimentatie op in het ouderschapsplan

De afspraken over de kinderalimentatie dienen te worden opgenomen in het ouderschapsplan. Dit zorgt ervoor dat alle afspraken duidelijk op papier staan en dat jullie weten wat de bedoeling is. Je kunt ook een mediator inschakelen om een goed ouderschapsplan op papier te zetten. Op onze website staat een handige handleiding voor het opstellen van een ouderschapsplan en deze kun je gratis downloaden. [LINK neem ik aan?]

Gaat je ex-partner akkoord met minder alimentatie? Dan kunnen jullie samen nieuwe afspraken maken. Of een nieuwe berekening laten maken. Leg de nieuwe afspraken altijd vast in een ouderschapsplan of een andere overeenkomst.

 

De minimale en maximale hoogte van de kinderalimentatie

Het minimumbedrag voor kinderalimentatie is 25 euro per kind per maand. Dit bedrag kan alleen worden toegepast als je ex-partner een minimum inkomen heeft.

Er is geen maximum gesteld aan de hoogte van de kinderalimentatie. Dit is echt afhankelijk van jullie inkomens.

 

Tot wanneer betaal ik kinderalimentatie?

De onderhoudsplicht voor kinderen geldt tot je kind 21 jaar is. Soms kan er ook daarna nog een onderhoudsplicht zijn, bijvoorbeeld als je kind gehandicapt is en niet zelf in zijn levensonderhoud kan voorzien.

Vanaf de achttiende verjaardag krijgt je kind in principe zelf de kinderalimentatie. En heeft je kind een baan en verdient hij of zij zelf geld? Dan heeft je kind misschien minder alimentatie nodig. Maak dan onderling afspraken over een bedrag voor levensonderhoud en studie.

 

Hoe lang betaal ik partneralimentatie?

Hoe lang je partneralimentatie ontvangt of moet betalen is afhankelijk van wanneer de scheiding is uitgesproken.

Is dit na 1 januari 2020 dan geldt het volgende

De hoofdregel is dat de alimentatieperiode gelijk is aan de helft van de duur van het huwelijk, met een maximum van vijf jaar.

Op deze regel gelden drie uitzonderingen:

  • Als er uit het huwelijk geboren kinderen zijn jonger dan twaalf jaar. Dan eindigt de alimentatie niet eerder dan wanneer het jongste kind twaalf jaar is.
  • Voor huwelijken van langer dan vijftien jaar waarbij de ontvangende partner binnen tien jaar de AOW-leeftijd bereikt, loopt de alimentatietermijn door tot de AOW-leeftijd.
  • Voor huwelijken langer dan vijftien jaar waarbij de ontvangende partner geboren is op of voor 1 januari 1970, is de alimentatietermijn tien jaar.

Is dit tussen 1 juli 1994 en 1 januari 2020 dan geldt het volgende

Sinds 1 juli 1994 tot 1 januari 2020 is de maximale periode voor partneralimentatie twaalf jaar. Dit geldt voor zowel alimentatie die in onderling overleg is bepaald als voor alimentatie die de rechter heeft vastgesteld. In beide gevallen kun je verlenging aanvragen via de rechter.

Heeft het huwelijk korter dan vijf jaar geduurd en zijn er geen kinderen? Dan is de duur van de alimentatie maximaal gelijk aan de duur van het huwelijk.

 

Ik ga samenwonen, wat betekent dit voor de kinderalimentatie?

Samenwonen heeft geen invloed op de kinderalimentatie. Ga je trouwen of is er sprake van een geregistreerd partnerschap, dan verandert er wel iets. Staan de kinderen ook bij jou ingeschreven, dan is de nieuwe partner ook officieel stiefouder en heeft daarmee ook een eigen onderhoudsplicht naar de kinderen.

 

Onze hulp

Een echtscheiding ontslaat jullie dus niet van de plicht om financieel voor elkaar en je eventuele kinderen te blijven zorgen. De hoogte en duur van de alimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte.

Graag werken wij dit voor jou uit. Neem hiervoor contact met ons op, het kennismakingsgesprek is gratis.

Download gratis

Handige checklist als je wilt scheiden

In deze handige checklist krijg je 15 punten aangereikt die van belang zijn bij een scheiding. Het zal je helpen overzicht te krijgen.
Download gratis

Lees ook 

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden.
Lees meer

Na de scheiding alleen op vakantie met je kinderen!

Een scheiding is stressvol, en na de scheiding voor het eerst alleen op vakantie met de kinderen vinden veel ouders moeilijk. In je eentje voor het eerst verantwoordelijk voor de kinderen.
Lees meer

Mediation na een scheiding

Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor zowel de ouders als de kinderen. Tijdens dit vaak emotionele proces luisteren onze mediators zorgvuldig en aandachtig en geven in de gesprekken ruimte aan alle emoties.
Lees meer
1 2 3 6

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram