Wat doet een mediator in Zwolle?

small logo
Een mediator in Zwolle is een neutrale en onpartijdige derde persoon die betrokken partijen helpt bij het oplossen van conflicten en geschillen. De rol van een mediator is om een gestructureerd proces te faciliteren waarbij de partijen vrijwillig met elkaar in gesprek gaan, met als doel een gezamenlijke oplossing te vinden die voor alle betrokkenen aanvaardbaar is.

De voordelen van Schaeffer mediation Zwolle.

Het eerste gesprek is altijd gratis en 100% vertrouwelijk
Onafhankelijke en gecertificeerde mediator
Sneller en goedkoper dan hulp d.m.v. een advocaat
Subsidieregelingen mogelijk
Je krijgt de regie en het overzicht weer terug
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Contactaanvraag huwelijksmediation

Naam(Vereist)
Untitled(Vereist)

Wat zijn specifieke taken en verantwoordelijkheden van een mediator in Zwolle?

De specifieke taken en verantwoordelijkheden hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Conflictbemiddeling

De mediator helpt bij het identificeren en begrijpen van de kernproblemen die tot het conflict hebben geleid. Door open communicatie te bevorderen en naar alle partijen te luisteren, helpt de mediator om wederzijds begrip te creëren en de communicatie tussen de partijen te verbeteren.

Neutraal blijven

De mediator blijft onpartijdig en neutraal in het proces. Hij of zij heeft geen persoonlijk belang bij de uitkomst van de mediation en zal geen standpunt innemen of een oordeel vellen over wie er gelijk heeft. De focus ligt op het begeleiden van de partijen bij het vinden van een oplossing die voor alle betrokkenen acceptabel is.

Faciliteren van communicatie

De mediator zorgt ervoor dat er een effectieve communicatie plaatsvindt tussen de betrokken partijen. Hij of zij helpt bij het stellen van vragen, het verduidelijken van standpunten en het bevorderen van een constructieve dialoog. De mediator kan verschillende communicatietechnieken en -hulpmiddelen gebruiken om de communicatie te vergemakkelijken

Ondersteuning bij het vinden van oplossingen

De mediator begeleidt de partijen bij het genereren van mogelijke oplossingen en het verkennen van alternatieven. Hij of zij moedigt creatief denken aan en helpt bij het identificeren van gemeenschappelijke belangen en win-win-mogelijkheden. De mediator kan ook helpen bij het opstellen van een juridisch bindende overeenkomst als de partijen tot een oplossing komen.

Vertrouwelijkheid en geheimhouding

Mediation is een vertrouwelijk proces, wat betekent dat alles wat tijdens de mediation wordt besproken vertrouwelijk blijft, tenzij anders overeengekomen. De mediator zal de vertrouwelijkheid waarborgen en de informatie die tijdens de mediation naar voren komt niet delen met derden, tenzij dit wettelijk verplicht is.

Download gratis

Handige checklist als je wilt scheiden

In deze handige checklist krijg je 15 punten aangereikt die van belang zijn bij een scheiding. Het zal je helpen overzicht te krijgen.
Download gratis

Wat is het doel van de mediator in Zwolle?

Het doel van mediation is om een constructieve en duurzame oplossing te vinden voor conflicten, waarbij de betrokken partijen zelf de controle houden over de uitkomst. Mediators in Zwolle zijn getraind in het begeleiden van dit proces en kunnen worden ingeschakeld voor verschillende soorten geschillen, zoals familiezaken, arbeidsconflicten, burenruzies, en zakelijke geschillen.

Wat zijn de voordelen van een mediator in Zwolle?

Het inschakelen van een mediator in Zwolle biedt verschillende voordelen bij het oplossen van conflicten en geschillen. Hier zijn enkele belangrijke voordelen:

Neutraliteit en onpartijdigheid

Een mediator is een neutrale en onpartijdige derde persoon. Dit betekent dat de mediator geen persoonlijk belang heeft bij de uitkomst van het conflict en geen standpunt inneemt. Dit bevordert een evenwichtige en eerlijke behandeling van alle betrokken partijen, waardoor er een gevoel van vertrouwen ontstaat.

Zelfbeschikking

Mediation legt de controle over de uitkomst van het conflict in handen van de betrokken partijen zelf. In plaats van dat een derde partij, zoals een rechter, een beslissing oplegt, kunnen de partijen actief deelnemen aan het vinden van een oplossing die voor hen acceptabel is. Dit vergroot de tevredenheid en de bereidheid om de overeengekomen oplossing na te leven.

Snellere en kosteneffectieve oplossing

Mediation kan vaak een snellere en kosteneffectievere oplossing bieden dan juridische procedures. Omdat mediation gericht is op samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke grond, kan het proces efficiënter verlopen dan langdurige gerechtelijke procedures. Dit bespaart tijd, geld en emotionele stress.

Reviews

 • zeer prettige ervaring
  Herman is iemand die echt luistert. Hij is open en eerlijk. Ik heb de gesprekken met Herman als zeer prettig ervaren. Ik zou een ieder die een mediator nodig heeft hem aanbevelen.
  20-12-2022 Petra , Zwolle
  Prettige begeleiding
  Luistert goed naar beide partijen, coacht op een prettige en rustige manier.
  20-11-2021 Erika,  Zwolle
  zeer prettige ervaring
  Ik voelde mij op mn gemak
  De gesprekken waren heel gemoedelijk, we konden onze wensen als ouders uitspreken!
  Deze wensen werden dan ook vakkundig door Herman beschreven!
  31-07-2021 Anita, Elburg
 • Goede luisteraar en observator, ziet wat er echt aan de hand is
  Snapt perfect wanneer het over emotie en wanneer het over zakelijke afspraken moet gaan. En ook als het één het ander is de weg zit.
  21-01-2021 Greta, Heerde
  Herman heeft ons vanaf het begin begeleid in de scheiding. Ik heb dat persoonlijk als heel prettig ervaren. Hij is professioneel, kent alle wetten en regels uit zijn hoofd, maar straalt bovenal ook rust uit. En gezien de uitkomst, geen vechtscheiding en rust en positiviteit.
  04-01-2021 Kelly, Nijhof
  Herman heeft ons goed begeleid om alles te regelen omtrent onze scheiding met kinderen. Als het nodig is, legt hij alles nog een keer rustig uit totdat alles helemaal duidelijk is. Hij verplaatste zich in ons allebei. Uiteindelijk stond alles snel op papier.
  13-12-2000 Suzanne, Genemuiden

Vertrouwelijkheid

Mediation is een vertrouwelijk proces. Alles wat tijdens de mediation wordt besproken, blijft vertrouwelijk, tenzij anders overeengekomen of wettelijk vereist. Dit bevordert een veilige omgeving waarin de betrokken partijen vrijuit kunnen spreken en hun zorgen kunnen uiten zonder angst voor repercussies.

Behoud van relaties

Mediation kan vaak een snellere en kosteneffectievere oplossing bieden dan juridische procedures. Omdat mediation gericht is op samenwerking en het vinden van gemeenschappelijke grond, kan het proces efficiënter verlopen dan langdurige gerechtelijke procedures. Dit bespaart tijd, geld en emotionele stress.

Flexibiliteit en maatwerk

Mediation biedt flexibiliteit en maatwerkoplossingen. De betrokken partijen hebben de vrijheid om oplossingen te bedenken die specifiek zijn afgestemd op hun behoeften en belangen. Dit kan leiden tot creatieve en duurzame oplossingen die in een juridische procedure mogelijk niet mogelijk zouden zijn.
Het is belangrijk op te merken dat de voordelen van mediation kunnen variëren, afhankelijk van de aard van het conflict en de bereidheid van de betrokken partijen om actief deel te nemen aan het proces.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Het ouderschapsplan opstellen

Het ouderschapsplan is verplicht om op te stellen voor
ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen
hebben. Dit geldt zowel voor samenwonenden,
getrouwde stellen en geregistreerd partners.
Lees meer over het ouderschapsplan

Bij welke conflicten in Zwolle kun je een mediator inschakelen?

In Zwolle kun je een mediator inschakelen voor verschillende soorten conflicten en geschillen. Enkele voorbeelden van situaties waarbij een mediator kan helpen, zijn:
Mediation kan nuttig zijn bij conflicten binnen families, zoals echtscheidingen, ouderschapsregelingen, erfeniskwesties, ruzies tussen broers en zussen, of conflicten over de zorg voor ouderen.
Mediation kan worden ingezet bij geschillen tussen werkgevers en werknemers, zoals conflicten over arbeidsvoorwaarden, ontslag, pesterijen op de werkvloer, of samenwerkingsproblemen tussen collega's.
Bij problemen tussen buren, zoals overlast, grensgeschillen, geluidsoverlast, of conflicten over gedeelde voorzieningen, kan een mediator helpen om tot een werkbare oplossing te komen.
Mediation kan ingezet worden bij zakelijke conflicten, zoals contractgeschillen, geschillen tussen partners, conflicten binnen maatschappen of onenigheid tussen leveranciers en afnemers.
Als consument kun je een mediator raadplegen bij geschillen met bedrijven, zoals klachten over producten of diensten, geschillen over garantie, of problemen met betalingen.
Mediation kan ook worden gebruikt bij conflicten tussen burgers en overheidsinstanties, zoals geschillen over vergunningen, belastingaangelegenheden, of problemen met overheidsdiensten.
Dit is slechts een greep uit de mogelijke toepassingen van mediation in Zwolle. Over het algemeen is mediation geschikt voor elke situatie waarbij partijen bereid zijn om samen te werken aan het vinden van een oplossing en waarbij de communicatie tussen de partijen kan worden verbeterd. Het kan raadzaam zijn om contact op te nemen met een mediator in Zwolle om te bespreken of mediation geschikt is voor jouw specifieke situatie.

Scheiden en financieel

Een echtscheiding ontslaat u niet van de plicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te blijven zorgen. Deze onderhoudsplichten zijn in de wet vastgelegd als partner- en kinderalimentatie. De hoogte en duur van de alimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte.

Laat ons je alimentatie berekenen

Vraag een berekening op.

berekening op

Naam(Vereist)
Untitled(Vereist)

Hoe lang duurt een mediation traject in Zwolle?

De duur van een mediationtraject in Zwolle kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en complexiteit van het conflict, de betrokken partijen en hun bereidheid om samen te werken, en de snelheid waarmee beslissingen kunnen worden genomen. Over het algemeen kan de duur van een mediationtraject variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Welke aspecten zijn van invloed op de tijdsduur?

Aantal sessies

De duur van een mediationtraject in Zwolle kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, zoals de aard en complexiteit van het conflict, de betrokken partijen en hun bereidheid om samen te werken, en de snelheid waarmee beslissingen kunnen worden genomen. Over het algemeen kan de duur van een mediationtraject variëren van enkele weken tot enkele maanden.

Complexiteit van oplossingen

Het vinden van een oplossing die aanvaardbaar is voor alle betrokken partijen kan soms tijd kosten. Als er meerdere opties moeten worden overwogen, compromissen moeten worden gesloten of als er behoefte is aan aanvullende informatie, kan dit invloed hebben op de duur van het traject.
Het is belangrijk op te merken dat mediation over het algemeen sneller is dan juridische procedures, die vaak maanden of zelfs jaren kunnen duren. Mediation is ontworpen om een efficiënt en gestructureerd proces te zijn dat gericht is op het vinden van een snelle en duurzame oplossing voor conflicten. De specifieke duur van een mediationtraject wordt echter bepaald door de unieke omstandigheden van elk individueel geval.

Complexiteit van het conflict

Sommige conflicten zijn complexer dan andere en vereisen mogelijk meer tijd om tot een oplossing te komen. Als er meerdere kwesties zijn die moeten worden besproken of als er diepgewortelde emotionele aspecten zijn, kan het mediationproces langer duren.

Bereidheid tot samenwerking: De bereidheid van de betrokken partijen om actief deel te nemen aan het proces en samen te werken aan een oplossing kan de duur van het mediationtraject beïnvloeden. Als de partijen openstaan voor communicatie, bereid zijn om naar elkaars standpunten te luisteren en te onderhandelen, kan het proces sneller verlopen.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek
ebook arbeidsconfict bespreken

Download gratis

5 belangrijke adviezen bij het bespreken van een arbeidsconflict

Hoe voorkom je dat een conflict destructief wordt in plaats van opbouwend? Allereerst is het belangrijk om hier ontspannen mee om te gaan: dat er zich een conflict voordoet, is heel normaal en leidt vaak zelfs tot verbetering van kwaliteit.
Download gratis

Wat zijn de kosten van een mediation traject in Zwolle?

De kosten van een mediationtraject kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, zoals de mediator zelf, de aard en complexiteit van het conflict, de duur van het traject en eventuele extra kosten. Hier zijn enkele punten om in gedachten te houden met betrekking tot de kosten van mediation:

Honorarium van de mediator

Mediators in Zwolle hanteren verschillende tarieven, die kunnen variëren op basis van hun ervaring, expertise en geografische locatie. Het is belangrijk om vooraf de tarieven van de mediator te bespreken en afspraken te maken over de betalingsstructuur.

Duur van het traject

De duur van het mediationtraject kan van invloed zijn op de totale kosten. Sommige conflicten kunnen in enkele sessies worden opgelost, terwijl andere meer tijd en sessies vereisen. Elke sessie heeft doorgaans een bepaalde tijdsduur, bijvoorbeeld 1-2 uur.

Administratieve kosten

Sommige mediators brengen mogelijk administratieve kosten in rekening, zoals het opstellen van documenten of het verzorgen van correspondentie tussen de partijen. Deze kosten kunnen variëren, afhankelijk van de mediator en de specifieke omstandigheden.

Eventuele bijkomende kosten

In sommige gevallen kunnen er extra kosten zijn, zoals huur van een vergaderruimte, kosten voor specifieke expertise of kosten voor externe deskundigen. Deze kosten worden meestal besproken en overeengekomen met de partijen voordat ze worden gemaakt.

Verdeling van kosten

De kosten van mediation kunnen door de betrokken partijen worden verdeeld. Dit kan op verschillende manieren worden gedaan, bijvoorbeeld gelijk verdeeld, gebaseerd op inkomen of vermogen, of volgens een andere overeengekomen verdeling.
Het is belangrijk om te weten dat de kosten van mediation in Zwolle over het algemeen lager zijn dan de kosten van een juridische procedure. Mediation kan leiden tot een snellere en efficiëntere oplossing, wat op lange termijn kosten kan besparen. Het is raadzaam om de kostenaspecten en betalingsvoorwaarden vooraf met de mediator in Zwolle te bespreken, zodat er duidelijkheid is over de financiële aspecten van het mediationtraject.
professionele mediator

De rol van onze mediator in Zwolle

Onze mediator treedt voor beide partijen op. De focus van onze mediator ligt op het echt afronden van jullie relatie en het begeleiden van de overgang van partners naar ex-partners en ‘collega-ouders’. Alleen dan kom je samen tot goede afspraken waar jullie beiden en vooral de kinderen de toekomst mee in kunnen. Onze mediator heeft alle kennis en kunde in huis om jullie beiden ook door de soms ingewikkelde materie heen te loodsen.

Onze mediator is ten alle tijd eerlijk, recht door zee en gaat samen met jullie op zoek naar een oplossing waar jullie daadwerkelijk verder mee kunnen. Dit op een zo prettig mogelijke manier. Bij Schaeffer Mediation Zwolle ben je verzekerd van professionele en betrokken hulp.

Ben je verwikkeld in een conflict en zoek je mediation in de omgeving van Zwolle? Neem dan contact op met Schaeffer Mediation.
Plan een GRATIS kennismaking

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-downchevron-right