Lees meer over alimentatie, regelingen en aftrek

FINANCIËLE GEVOLGEN

Plan een GRATIS kennismaking

WAT ZIJN DE FINANCIËLE GEVOLGEN VAN EEN SCHEIDING?

small logo
Scheiden is altijd ingrijpend. Emotioneel, maar ook financieel. Een scheiding heeft gevolgen voor jullie huis, het spaargeld, je pensioen en het geld waarvan je moet rondkomen. Financieel rondkomen na een scheiding is soms moeilijk. Jouw financiële situatie verandert hoe dan ook wanneer jullie uit elkaar gaan.

Kan ik in het huis blijven wonen, wat is de hoogte van de alimentatie en wat houd ik elke maand over voor de boodschappen en andere kosten? Dit zijn veel gestelde vragen uit onze praktijk. Maar ook: hoe gaan jullie je pensioen verdelen, wat betaal je wel of niet van de kinderalimentatie en heb je nu recht op andere toeslagen?

De voordelen van Schaeffer huwelijksmediation.

Het eerste gesprek is altijd gratis en 100% vertrouwelijk
Onafhankelijke en gecertificeerde mediator
Sneller en goedkoper dan hulp d.m.v. een advocaat
Subsidieregelingen mogelijk
Je krijgt de regie en het overzicht weer terug
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Contactaanvraag huwelijksmediation

Naam(Vereist)
Untitled(Vereist)
Hoe groot de financiële gevolgen van een scheiding zijn, verschilt per situatie. Dat hangt onder andere af van het inkomensverschil, de woonsituatie en het verschil in opgebouwd pensioen. Financieel inzicht voor jezelf creëren is dus erg belangrijk tijdens de scheiding.

Alimentatie

Na de echtscheiding blijf je verplicht om financieel voor elkaar en jullie eventuele kinderen te zorgen. Dit is in de wet vastgelegd als partner- en kinderalimentatie.

Voor de hoogte en de duur van de alimentatie gelden wettelijke normen en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte. Het uitgangspunt is dat beide partners voldoende geld moeten hebben om rond te komen. De partner die alimentatie moet betalen, moet zelf ook kunnen rondkomen. De scheidingsmediator kan een berekening maken. De alimentatieduur is in principe maximaal vijf jaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor 50-plussers die lang getrouwd waren. Dan kan de alimentatieduur langer worden. Of als je korter dan 10 jaar getrouwd bent. Dan wordt het korter.

Partneralimentatie

Heb jij of je ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomen om van te leven? Dan dient de ander bij te dragen in de kosten.

Samen maken jullie afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. En als jullie het samen niet eens zijn over de hoogte dan bepaalt de rechter.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage ten behoeve van jullie kind(eren), tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Het bedrag dat de kinderalimentatie ontvanger krijgt is dan bedoeld voor onkosten ten behoeve van jullie kind(eren). Je maakt het bedrag van de kinderalimentatie niet direct over aan je kinderen, maar regelt dat onderling met je (ex-)partner.

In principe vallen alle kosten van de kinderen hieronder zoals eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Het ouderschapsplan opstellen

Het ouderschapsplan is verplicht om op te stellen voor
ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen
hebben. Dit geldt zowel voor samenwonenden,
getrouwde stellen en geregistreerd partners.
Lees meer over het ouderschapsplan

Wat gebeurt er met het huis?

Hebben jullie samen een koophuis? Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap in gemeenschap van goederen zijn jullie voor de helft eigenaar van het huis. Het maakt niet uit wie de hypotheek betaalt of op wiens naam het huis staat. Jullie hebben bij een scheiding recht op de helft van de waarde van het huis.

Er zijn een aantal opties. Jullie kunnen het huis verkopen, de eventuele hypotheekschuld aflossen en het geld dat overblijft samen delen. Of één van beide blijft in het huis wonen en de ex-partner gaat ergens anders wonen. Dan moet jij je ex-partner waarschijnlijk uitkopen. Jij moet de hypotheek helemaal zelf kunnen betalen en daarnaast moet ook de bank toestemming geven voor deze overname.

Wat gebeurt er met mijn pensioen?

Jij en je ex-partner hebben tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap samen pensioen opgebouwd. Jullie hebben daarom beiden recht op de helft van dat pensioen. Wel dien je de scheiding zelf door te geven aan het pensioenfonds. Wanneer je dan met pensioen gaat maakt het pensioenfonds elke maand een pensioenuitkering over aan jou en jouw ex-partner. Huwelijkse voorwaarden hebben meestal geen invloed op de regel dat je pensioen moet delen tenzij in de huwelijkse voorwaarden letterlijk staat dat jullie de ‘Wet verevening pensioenrechten bij scheiding’ niet volgen.

Het is belangrijk erop te letten dat jullie leeftijdsverschil niet te groot is, anders krijgt de oudste partner te maken met een pensioengat. Hiervoor is vaak gespecialiseerd advies nodig, om een andere vereveningsverdeling te maken die dit gat voldoende dicht.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Download gratis

Handige checklist als je wilt scheiden

In deze handige checklist krijg je 15 punten aangereikt die van belang zijn bij een scheiding. Het zal je helpen overzicht te krijgen.
Download gratis

Wanneer wijzigt de hoogte van de alimentatie?

Verandert er iets in jouw situatie of in die van jouw ex-partner dan heeft dat effect op de draagkracht en kan dat een goede reden zijn om de alimentatie te wijzigen. Dit samen bespreken en tot een oplossing komen heeft altijd de voorkeur. Een mediator kan daarbij ondersteuning bieden.

Onder andere de volgende omstandigheden kunnen reden zijn om de hoogte van de alimentatie aan te passen:
een nieuwe partner kan invloed hebben op de (hoogte van) de alimentatie
ontslag of werkloosheid of een andere baan
hogere reiskosten of hypotheeklasten na een noodzakelijke verhuizing
een kind dat bij de andere partner gaat wonen
overlijden
een wettelijke wijziging

Wat gebeurt er met ons gemeenschappelijke vermogen?

Bij jullie scheiding dient jullie gemeenschappelijke vermogen verdeeld te worden. Voor de juiste verdeling wordt niet alleen het vermogen in kaart gebracht maar wordt er ook gekeken naar jullie situatie: op huwelijkse voorwaarden, in gemeenschap van goederen getrouwd of hebben jullie een geregistreerd partnerschap?

Zijn jullie in gemeenschap van goederen getrouwd dan zijn alle bezittingen die jullie tijdens het huwelijk hebben gekocht of gekregen gemeenschappelijk en delen jullie alles. Goederen die voor het huwelijk alleen van jou waren blijven ook dan jouw eigendom.

Zijn jullie getrouwd op huwelijkse voorwaarden, dan volgen jullie de afspraken die daarin staan. Denk bijvoorbeeld aan spaargelden en effecten, levenslooptegoeden en kapitaalverzekeringen maar ook de auto en de inboedel. Omdat er geen regels zijn voor het verdelen van de inboedel is het belangrijk om hier samen redelijke afspraken over te maken, eventueel met een mediator.

Daarna kunnen de meest optimale afspraken worden gemaakt, ook fiscaal gezien.

Scheiden en financieel

Een echtscheiding ontslaat u niet van de plicht om financieel voor elkaar en uw eventuele kinderen te blijven zorgen. Deze onderhoudsplichten zijn in de wet vastgelegd als partner- en kinderalimentatie. De hoogte en duur van de alimentatie is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte.

Laat ons je alimentatie berekenen

Vraag een berekening op.

berekening op

Naam(Vereist)
Untitled(Vereist)

De belastingdienst en de mogelijkheden

In het jaar van de scheiding biedt de belastingdienst verschillende mogelijkheden voor aftrekposten. Jullie kunnen honderden euro’s besparen en verrassingen achteraf voorkomen door middel van goed fiscaal advies tijdens de scheiding. Wij hebben het een en ander op een rijtje gezet:
Jullie staan ieder op een eigen adres ingeschreven en het verzoekschrift bij de rechtbank is ingediend, dan vervalt ook het fiscale partnerschap. In datzelfde jaar kunnen jullie ervoor kiezen om voor bepaalde posten het gehele jaar elkaars fiscale partners te blijven. Soms kan dat gunstig zijn, jullie moeten dan dus wel samen aangifte doen.
Indien jullie samen eigenaar zijn van de woning dienen jullie de waarde van de woning met elkaar te verdelen. Er kan sprake zijn van overwaarde of onderwaarde en dit dienen jullie met elkaar te verrekenen. De Belastingdienst kan dit mogelijk zien als een schenking en dat heeft weer allerlei andere consequenties.
De kinderalimentatie speelt geen rol bij jouw belastingaangifte. Partneralimentatie is voor de betaler voor de belasting aftrekbaar en voor de ontvanger belast. Op basis van nieuwe belastingwetgeving wordt het percentage waartegen kan worden afgetrokken stapsgewijs afgebouwd naar 37% in 2023.
Als de één meer krijgt dan de ander is het mogelijk dat er belasting verschuldigd is. In die situatie is er sprake van onder- of overbedeling en wellicht het betalen van schenkbelasting. Het is verstandig dat jullie samen afspraken maken over de verdeling van het spaargeld en de inboedel.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Ik heb mijn man op een nieuwe manier leren waarderen

Wilt u uw scheiding door een rechter laten regelen? Ook dan heeft u beide de mogelijkheid uw kant van het verhaal te vertellen. De rechter bepaalt op basis van de wetgeving over uw situatie. Het gevolg is dat het besluit in het belang van één van beide genomen wordt. In het geval van huwelijksmediation streven we naar een win-winsituatie.

Bovendien is huwelijksbemiddeling veel voordeliger dan via een rechter. U spaart namelijk de kosten van een advocaat uit. En daarnaast is de vorm van bemiddeling een sneller proces. De meeste echtscheidingsconflicten zijn al binnen 3 tot 5 afspraken opgelost. In het geval van de rechter kan dit vaak maanden duren.

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-downchevron-right