Als zakelijkheid een medaille is, staat op de keerzijde emotie

ARBEIDSMEDIATOR

Plan een GRATIS kennismaking

Wat is een arbeidsmediator?

small logo
Bij arbeidsmediation gaat het over relaties op de werkvloer. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt. Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Veel tijd en energie gaat op aan het arbeidsconflict. De motivatie van de betrokken medewerker(s) vermindert en het kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de betrokken medewerker(s). Daarnaast is ook de weerslag van een conflict op (naaste) collega’s groot eventueel met alle gevolgen van dien.

Kortom een arbeidsconflict dient zo snel mogelijk met hulp van een arbeidsmediatior de wereld uitgeholpen te worden.

De voordelen van Schaeffer arbeidsmediation.

Het eerste gesprek is altijd gratis en 100% vertrouwelijk
Onafhankelijke en gecertificeerde mediator
Sneller en goedkoper dan hulp d.m.v. een advocaat
Subsidieregelingen mogelijk
Je krijgt de regie en het overzicht weer terug
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Download e-boek arbeidsmediation

Naam(Vereist)
Untitled(Vereist)

Wie is een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator richt zich op arbeidsconflicten en andere situaties rondom het werk. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen bij zowel de werknemer als de werkgever. De arbeidsmediator kan helpen voorkomen dat een conflict met werkgever of werknemer verder escaleert.

Soms kan een gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Het kan ook zijn dat het beter is om uit elkaar te gaan. In dat geval helpt de arbeidsmediator bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Wat zijn de voordelen van een arbeidsmediator?

Arbeidsmediation, ook wel arbeidsconflictbemiddeling genoemd, is een proces waarbij een neutrale derde partij, de mediator, betrokken is om werkgevers en werknemers te helpen bij het oplossen van geschillen op de werkvloer. Het doel van arbeidsmediation is om een constructieve dialoog tot stand te brengen tussen beide partijen, zodat ze gezamenlijk tot een oplossing kunnen komen.

Behoud van werkrelaties

Arbeidsmediation helpt bij het behouden van werkrelaties tussen werkgevers en werknemers. In plaats van juridische procedures en conflicten die de werkrelaties verder kunnen verslechteren, biedt mediation een gestructureerde en respectvolle aanpak om de kloof te overbruggen en tot een gezamenlijke oplossing te komen. Dit kan voordelig zijn voor de werkomgeving en het voorkomen van verdere escalatie.

Kostenbesparend

Arbeidsconflicten kunnen juridische procedures met zich meebrengen, zoals rechtszaken of arbitrage, die tijdrovend en kostbaar kunnen zijn. Arbeidsmediation is over het algemeen een snellere en meer kosteneffectieve methode om geschillen op te lossen. Het bespaart de betrokken partijen tijd, geld en energie door het vermijden van langdurige juridische procedures.

Vertrouwelijkheid

Een belangrijk voordeel van arbeidsmediation is de vertrouwelijkheid. De inhoud van de gesprekken tijdens de mediation blijft vertrouwelijk en mag niet in latere juridische procedures worden gebruikt. Dit moedigt openheid en eerlijkheid aan, omdat de betrokkenen vrijuit kunnen praten zonder angst dat hun woorden tegen hen kunnen worden gebruikt.
ebook arbeidsmediation

Download gratis

De rol van de mediator bij een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat 'het conflict' niet meer bepalend is. Hoe draagt de mediator hier aan bij.
Download gratis

Aanpasbare oplossingen

In arbeidsmediation hebben werkgevers en werknemers de mogelijkheid om creatieve en op maat gemaakte oplossingen te bedenken die aan hun specifieke behoeften voldoen. In tegenstelling tot een gerechtelijke uitspraak waarbij de rechter een beslissing oplegt, kunnen de betrokken partijen samenwerken om een win-winoplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is.

Snelheid en efficiëntie

Mediation is vaak sneller dan het volgen van een juridische procedure. De mediator faciliteert de communicatie tussen de partijen en helpt bij het identificeren van de kernproblemen. Hierdoor kan een oplossing sneller worden bereikt, wat gunstig is voor zowel werkgevers als werknemers, omdat ze minder tijd hoeven te besteden aan langdurige gerechtelijke procedures.

Voortzetting van de werkrelatie

In situaties waarin werkgevers en werknemers in de toekomst moeten blijven samenwerken, zoals in teamverband, kan arbeidsmediation helpen bij het herstellen en handhaven van een gezonde werkrelatie. Het biedt een structuur voor het adresseren van zorgen, het opbouwen van begrip en het creëren van een positieve werkomgeving.
Kortom, arbeidsmediation biedt verschillende voordelen, waaronder het behoud van werkrelaties, kostenbesparing, vertrouwelijkheid, aanpasbare oplossingen, snelheid en efficiëntie, en het bevorderen van de voortzetting van de werkrelatie. Het is een alternatieve benadering voor conflictresolutie die positieve resultaten kan opleveren voor zowel werkgevers als werknemers.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Reviews

 • zeer prettige ervaring
  Herman is iemand die echt luistert. Hij is open en eerlijk. Ik heb de gesprekken met Herman als zeer prettig ervaren. Ik zou een ieder die een mediator nodig heeft hem aanbevelen.
  20-12-2022 Petra , Zwolle
  Prettige begeleiding
  Luistert goed naar beide partijen, coacht op een prettige en rustige manier.
  20-11-2021 Erika,  Zwolle
  zeer prettige ervaring
  Ik voelde mij op mn gemak
  De gesprekken waren heel gemoedelijk, we konden onze wensen als ouders uitspreken!
  Deze wensen werden dan ook vakkundig door Herman beschreven!
  31-07-2021 Anita, Elburg
 • Goede luisteraar en observator, ziet wat er echt aan de hand is
  Snapt perfect wanneer het over emotie en wanneer het over zakelijke afspraken moet gaan. En ook als het één het ander is de weg zit.
  21-01-2021 Greta, Heerde
  Herman heeft ons vanaf het begin begeleid in de scheiding. Ik heb dat persoonlijk als heel prettig ervaren. Hij is professioneel, kent alle wetten en regels uit zijn hoofd, maar straalt bovenal ook rust uit. En gezien de uitkomst, geen vechtscheiding en rust en positiviteit.
  04-01-2021 Kelly, Nijhof
  Herman heeft ons goed begeleid om alles te regelen omtrent onze scheiding met kinderen. Als het nodig is, legt hij alles nog een keer rustig uit totdat alles helemaal duidelijk is. Hij verplaatste zich in ons allebei. Uiteindelijk stond alles snel op papier.
  13-12-2000 Suzanne, Genemuiden

Waarom is vrijwilligheid belangrijk bij arbeidsmediation?

Vrijwilligheid is een essentieel aspect van arbeidsmediation om verschillende redenen:

Bereidheid tot samenwerking

Vrijwilligheid zorgt ervoor dat alle betrokken partijen vrijwillig deelnemen aan de mediation en bereid zijn om samen te werken aan het vinden van een oplossing. Als een van de partijen gedwongen wordt om deel te nemen aan de mediation, kan dit leiden tot weerstand en een negatieve houding, waardoor het proces minder effectief wordt. Door vrijwillig deel te nemen, tonen de partijen hun bereidheid om actief deel te nemen aan het proces en constructief bij te dragen aan het vinden van een oplossing.

Eigenaarschap en betrokkenheid

Vrijwilligheid vergroot het gevoel van eigenaarschap en betrokkenheid bij het mediationproces. Wanneer mensen vrijwillig deelnemen, voelen ze zich meer verantwoordelijk voor de resultaten en hebben ze meer motivatie om actief deel te nemen aan de gesprekken en het zoeken naar oplossingen. Dit vergroot de kans op een succesvolle uitkomst, omdat de betrokkenen gemotiveerd zijn om samen te werken en compromissen te sluiten.

Zelfbeschikking

Vrijwilligheid waarborgt het principe van zelfbeschikking, wat betekent dat de betrokken partijen de controle hebben over het resultaat van de mediation. Ze hebben de vrijheid om zelf te beslissen of ze akkoord gaan met een voorgestelde oplossing of niet. Dit geeft de partijen een gevoel van autonomie en respecteert hun recht om hun eigen belangen en behoeften te bepalen. Het uiteindelijke akkoord wordt bereikt met instemming van alle partijen, wat de kans vergroot dat ze zich aan de overeenkomst zullen houden.

Vertrouwelijkheid en openheid

Vrijwilligheid bevordert een sfeer van vertrouwelijkheid en openheid tijdens de mediation. Wanneer de deelnemers vrijwillig deelnemen, voelen ze zich veiliger om hun standpunten, belangen en zorgen te delen. Ze hebben het vertrouwen dat wat ze tijdens de mediation bespreken vertrouwelijk blijft en niet tegen hen zal worden gebruikt in toekomstige juridische procedures. Dit stimuleert een open en eerlijke communicatie, wat essentieel is voor het vinden van duurzame oplossingen.

Effectiviteit van de oplossing

Vrijwilligheid is cruciaal voor het creëren van duurzame en effectieve oplossingen. Als de deelnemers gedwongen worden om een oplossing te accepteren, kan dit resulteren in ontevredenheid en weerstand, wat de kans op toekomstige conflicten vergroot. Door vrijwillig deel te nemen aan de mediation en gezamenlijk tot overeenstemming te komen, hebben de betrokkenen een grotere betrokkenheid bij de oplossing en een grotere bereidheid om zich eraan te houden.

Al met al zorgt vrijwilligheid ervoor dat alle partijen actief deelnemen aan het mediation proces, vertrouwen opbouwen, open kunnen communiceren en eigenaarschap hebben over de oplossing. Het is een belangrijk element dat de effectiviteit en duurzaamheid van arbeidsmediation vergroot.
Vraag een gratis adviesgesprek aan

Kan voor jou een gelijkspel
de winnende uitslag zijn?

De wil om te winnen zit veel ondernemers in het bloed. Ook medewerkers willen zich goed voelen over hun eigen prestaties. Blijft dat positieve gevoel uit en sluipt er onvrede in de verhoudingen? Zoek dan tijdig naar een oplossing.

Kom je er niet uit, aarzel dan niet om een arbeidsmediator in te schakelen. Die brengt je dichter bij elkaar. Een afstand die groot lijkt kan wel eens verrassend klein blijken te zijn.
Bel of app voor meer informatie:06 24104077
conflictbemiddeling

Redenen om te kiezen voor een arbeidsmediator

Onze arbeidsmediator zorgt voor de rust en veiligheid die conflictpartners nodig hebben om zich uit te spreken en om te kunnen luisteren. Partners exploreren het arbeidsconflict en zoeken naar gezamenlijke belangen. Zodra de belangen duidelijk zijn, onderhandelen de conflictpartners over hoe ze verder willen (samen) werken.

Soms is de conclusie dat verdere samenwerking niet aan de orde is. Dan onderhandelen partijen onder begeleiding van de mediator over beëindiging van de arbeidsrelatie. Het is van belang dat pijn, teleurstelling en woede omgezet worden in acceptatie maar ook in financieel haalbare afspraken. Conflictpartijen kunnen dan op een, voor beide partijen, passende en integere manier, uit elkaar gaan.

De arbeidsmediator heeft kennis van de relevante economisch/juridische aspecten (opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen), zodat beide partijen reële en redelijke keuzes kunnen maken.
Ja, ik plan een gratis kennismakingsgesprek

Wat is de duur van arbeidsmediation?

De duur van arbeidsmediation kan variëren afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van het conflict, de betrokken partijen en de bereidheid om samen te werken. In het algemeen streven mediators ernaar om het proces efficiënt te laten verlopen, maar er is geen vaste tijdsduur voor arbeidsmediation. Hier zijn enkele punten om rekening mee te houden:

Kortdurende sessies

Arbeidsmediation kan bestaan uit een reeks kortdurende sessies. Deze sessies kunnen variëren van enkele uren tot een hele dag. Tijdens deze sessies werken de mediator en de betrokken partijen samen om het conflict te begrijpen, standpunten te delen, belangen te identificeren en oplossingen te verkennen. Het aantal sessies dat nodig is, kan afhangen van de complexiteit van het arbeidsconflict en de voortgang die wordt geboekt.

Meerdere sessies

Voor complexere conflicten kan arbeidsmediation meerdere sessies over een langere periode omvatten. Dit kan nodig zijn als er diepgaandere kwesties zijn die moeten worden besproken, er meerdere betrokken partijen zijn of als er behoefte is aan extra tijd om informatie te verzamelen of externe experts te raadplegen. De mediator zal het proces begeleiden en bepalen hoeveel sessies nodig zijn om tot een oplossing te komen.

Flexibiliteit

De duur van arbeidsmediation kan ook afhangen van de flexibiliteit van de betrokken partijen. Als de partijen bereid zijn om samen te werken, open te staan voor compromissen en actief deel te nemen aan het mediationproces, kan dit de voortgang versnellen en de totale duur verkorten. Aan de andere kant kan gebrek aan medewerking of onvermogen om tot overeenstemming te komen de duur van de mediation verlengen.

Het is belangrijk op te merken dat arbeidsmediation gericht is op het vinden van een duurzame oplossing, en niet op het strikt naleven van een bepaalde tijdsduur. De arbeidsmediator zal samenwerken met de betrokken partijen om ervoor te zorgen dat er voldoende tijd en ruimte is om het conflict grondig te begrijpen en te werken aan een oplossing die voor iedereen acceptabel is.
ebook arbeidsconfict bespreken

Download gratis

5 belangrijke adviezen bij het bespreken van een arbeidsconflict

Hoe voorkom je dat een conflict destructief wordt in plaats van opbouwend? Allereerst is het belangrijk om hier ontspannen mee om te gaan: dat er zich een conflict voordoet, is heel normaal en leidt vaak zelfs tot verbetering van kwaliteit.
Download gratis

Wat kost arbeidsmediation?

De kosten van arbeidsmediation kunnen variëren, afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de mediator, de aard en complexiteit van het conflict, de locatie en de duur van de mediation. Hier zijn enkele belangrijke aspecten om rekening mee te houden bij het bepalen van de kosten van mediation:

Honorarium van de mediator

Mediators hanteren doorgaans verschillende tariefstructuren, zoals uurtarieven, dagtarieven of een vast tarief voor het gehele mediationproces. Het honorarium van de mediator kan variëren op basis van ervaring, expertise en geografische locatie. De tarieven kunnen ook verschillen afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de betrokken partijen.

Aantal sessies voor arbeidsmediation

De kosten van mediation kunnen ook afhangen van het aantal sessies dat nodig is om tot een oplossing te komen. Meer sessies betekenen over het algemeen hogere kosten, omdat dit meer tijd en inspanning van de arbeidsmediator vereist. De mediator kan een schatting geven van het aantal sessies dat nodig kan zijn op basis van de aard van het conflict.

Administratieve kosten

Naast het honorarium van de mediator kunnen er ook administratieve kosten zijn, zoals vergoedingen voor het opstellen van documenten, het regelen van vergaderlocaties of het verzorgen van andere administratieve taken. Deze kosten kunnen variëren afhankelijk van de arbeidsmediator en het specifieke geval.

Gedeelde kosten

In sommige gevallen kunnen de kosten van mediation gelijk worden verdeeld tussen de betrokken partijen, terwijl in andere gevallen een van de partijen verantwoordelijk kan zijn voor het betalen van de volledige kosten. Dit kan worden bepaald door onderlinge afspraken of wettelijke vereisten, en kan van geval tot geval verschillen.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel arbeidsmediation kosten met zich meebrengt, het vaak kosteneffectiever kan zijn dan juridische procedures, zoals rechtszaken. Mediation bespaart tijd, omdat het proces meestal sneller verloopt, en het kan ook besparingen opleveren op juridische kosten, zoals advocatenhonoraria en gerechtelijke kosten.

De specifieke kosten van mediation kunnen het beste worden besproken met de gekozen mediator, omdat zij de meest nauwkeurige informatie kunnen verstrekken op basis van het specifieke conflict en de omstandigheden
Een gratis adviesgesprek aanvragen

Een professionele mediator is partijloos

De ene persoon verschuilt zich, een ander verdedigt zich. Of valt aan. Wijst af. Professionele arbeidsmediation schuift de belemmeringen tussen mensen opzii en maakt het van alle kanten bespreekbaar. Partijloos begeleidt onze mediator de belanghebbenden naar een goede oplossing.
Bel of app voor meer informatie:06 24104077

De verschillende vormen van mediation op een rijtje

Een arbeidsmediator richt zich vooral op conflicten rondom en op het werk. Hierbij kunt u denken aan thema's als:
Een pre-mediator/gespreksbegeleider begeleidt een gesprek tussen conflictpartners zonder de formele richtlijnen die een mediation traject met zich mee brengt.
Een arbeidsmediator richt zich vooral op conflicten rondom en op het werk.
Een exit-mediator zorgt ervoor dat het conflict en de relatie, in goed overleg, worden beëindigd.
Een business mediator heeft zicht op de cultuur en kennis van processen in de bedrijven waar hij of zij bij betrokken wordt.
Een medezeggenschapsmediator houdt zich bezig met conflicten tussen bestuurder en OR of tussen medezeggenschapsorganen.
Een pensioenmediator kent de ingewikkelde en complexe wereld van de pensioenen. Hij of zij heeft vaak te maken met partijen die elkaar niet kennen.
Een teammediator richt zich op de interactiepatronen binnen een team.
Een online mediation vindt plaats via internet, de mediation verloopt verder als elke andere.

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-downchevron-right