Scheiden met een mediator of een advocaat?

Scheiden met een mediator of een advocaat?

Jij en je partner gaan scheiden. Dit is allesbehalve een fijn proces. Een scheiding is een emotionele rollercoaster die je goed geregeld wilt hebben. Maar hoe pak je dat aan? Ga je zonder je (ex-)partner naar een advocaat of gaan jullie samen naar een mediator? Wat is eigenlijk het verschil tussen een advocaat en een mediator? Hoe maak je de juiste keuze? Het liefst gaan jullie met goede afspraken uit elkaar, maar dat is niet altijd mogelijk, zeker niet als de emoties hoog oplopen.

Wanneer schakel je een mediator in en wanneer een advocaat? Je leest dat in dit blog.

 

Wat mag je verwachten van een echtscheidingsadvocaat?

Een echtscheiding valt in ons rechtssysteem onder het zogenaamde “personen- en familierecht.” Hierin wordt de taak omschreven van familierechtadvocaten, ook wel echtscheidingsadvocaten, genoemd. Zij hebben de taak binnen het rechtsgebied de rechter te verzoeken een huwelijk te ontbinden.

Of jullie beide een eigen advocaat hebben of gezamenlijk een advocaat in de arm nemen is grotendeels bepalend voor wat een echtscheidingsadvocaat precies doet.

Een echtscheidingsadvocaat heeft een aantal taken tijdens de hele echtscheidingsprocedure. Het gaat erom dat jullie belangen worden behartigd en dat de gemaakte afspraken worden vastgelegd in een rechtsgeldig echtscheidingsconvenant. Jullie belangenbehartiging kan met een gezamenlijke advocaat maar hij of zij kan ook één van jullie vertegenwoordigen. Dit is onvermijdelijk indien jullie op een minder prettige manier uit elkaar gaan en jullie niet meer op redelijke wijze met elkaar praten. De advocaat is partijdig en behartigt dus jouw belangen. Dit gebeurt ook vaak als het een ingewikkelde financiële situatie betreft, bijvoorbeeld omdat een bedrijf verdeeld moet worden of als er heel veel geld in het spel is.

Samengevat doet een echtscheidingsadvocaat in beide situaties het volgende:

  • Het zorgdragen voor de belangen van de cliënt
  • Ervoor zorgen dat alle afspraken die gemaakt zijn op een correcte manier worden verwerkt in het echtscheidingsconvenant
  • Het indienen van het verzoek tot echtscheiding bij de rechtbank
  • Het zorgdragen voor de inschrijving van de echtscheiding in het register van de burgerlijke stand van de gemeente.

Scheiden via een eigen advocaat duurt gemiddeld langer dan via een mediator.

 

Wat doet een echtscheidingsmediator?

Het besluit te gaan scheiden volgt meestal op een moeilijke periode. De belangen die vroeger wederzijds waren, lijken opeens volkomen tegengesteld. Door de emoties ontstaat vaak de verleiding om met elkaar de strijd aan te gaan en de rechter dan maar te laten beslissen.

Een mediator fungeert als tussenpersoon tijdens jullie conflict. Hij of zij is een onafhankelijke en professionele bemiddelaar, die helpt om een probleem op te lossen. Een mediator is geen belangenbehartiger zoals een advocaat en neemt ook geen standpunt in zoals een rechter. Bij mediation draait het er vooral om dat jullie met elkaar in gesprek gaan en samen een oplossing vinden voor het onderlinge probleem. De mediator begeleidt en faciliteert dat proces.

Een beslissing van de rechter sluit het echtscheidingsproces wel af, maar geeft geen oplossing voor eventuele conflicten. Integendeel, die verharden meestal alleen nog maar. Dat is niet alleen funest voor jullie onderlinge relatie, maar ook, als er kinderen zijn, voor de ouderrelatie die na echtscheiding immers blijft bestaan. Door bemiddeling van de mediator kun je zo’n frustrerend proces voorkomen.

Alle afspraken worden vastgelegd in een overeenkomst, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd. Daarin staan de afspraken over bijvoorbeeld de partneralimentatie, kinderalimentatie, de woning en de verdeling van de spullen en schulden. Hebben jullie minderjarige kinderen? Dan helpt de mediator bij het maken van de omgangsregeling of het co-ouderschap en de verdeling van de kosten van de kinderen. Deze afspraken worden vastgelegd in het ouderschapsplan. Als de overeenkomst en het ouderschapsplan door jou en je ex-partner zijn ondertekend, zorgt de mediator voor de definitieve scheiding. De procedure loopt via de rechter, maar jullie hoeven niet naar een zitting. De scheiding wordt schriftelijk geregeld.

De mediator geeft de beste waarborgen om samen ouder te blijven

In het tumult rond een scheiding kan de relatie met je kind onder druk komen te staan. Je bent niet meer de vertrouwde papa of mama. Dat wil je graag herstellen. De mediator zorgt ervoor dat jullie samen het ouderschap in de toekomst inhoud kunt blijven geven en begeleidt jullie op een heel natuurlijke wijze om van ex-partners naar collega ouders te groeien.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Een mediator heeft meer aandacht voor financiële kwesties

De afspraken die jullie tijdens het mediation traject maken, bijvoorbeeld over partner- of kinderalimentatie, maar ook over bijvoorbeeld pensioen en jullie (koop)huis, hebben gevolgen voor jullie financiële plaatje in de toekomst. Mediation en financieel advies gaan altijd hand in hand, dat is onze ervaring en overtuiging.

Advocaten en rechters zijn juridisch geschoold en volgen strikt de wet en regels. De mediator kent die wet en regels ook, maar combineert ze met financiële kennis, ervaring en de nodige creativiteit. Vaak blijkt er immers meer mogelijk te zijn, dan op basis van de regels eerst verondersteld wordt.

 

Een mediator is sneller en goedkoper

Het belangrijkste verschil is dat je jouw eigen advocaat betaalt (twee rekeningen dus) of samen de mediator (één rekening). De mediator is een bruggenbouwer, terwijl de advocaat juist zoekt naar de tegenstellingen. Alleen al daarom verloopt het mediation proces sneller en is het veel goedkoper. Kiezen voor een mediator betekent de goedkoopste en kortste weg naar afspraken zodat jullie je comfortabel voelen.

Je hoeft niet altijd alle kosten van mediation zelf te dragen. Vaak worden de mediator kosten gedeeld door de twee partijen. Als je beneden een bepaalde inkomensgrens leeft kun je mogelijk zelfs een subsidiebijdrage van de Raad voor Rechtsbijstand ontvangen. Informeer hiervoor bij onze mediator.

 

Jouw keuze!

Onze mediator ontzorgt jou bij je scheiding, deskundig en begripvol. Uit elkaar … maar mét elkaar! Door het besluit te gaan scheiden, beland je in een moeilijke en onzekere levensfase. Veel zal anders worden, maar hoe? Onze ervaren mediator wijst jou de weg naar een nieuwe toekomst!

Download gratis

Handige checklist als je wilt scheiden

In deze handige checklist krijg je 15 punten aangereikt die van belang zijn bij een scheiding. Het zal je helpen overzicht te krijgen.
Download gratis

Lees ook 

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden.
Lees meer

Na de scheiding alleen op vakantie met je kinderen!

Een scheiding is stressvol, en na de scheiding voor het eerst alleen op vakantie met de kinderen vinden veel ouders moeilijk. In je eentje voor het eerst verantwoordelijk voor de kinderen.
Lees meer

Mediation na een scheiding

Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor zowel de ouders als de kinderen. Tijdens dit vaak emotionele proces luisteren onze mediators zorgvuldig en aandachtig en geven in de gesprekken ruimte aan alle emoties.
Lees meer
1 2 3 6

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram