Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

De basisvoorwaarden van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. En natuurlijk is het van groot belang dat de mediator onafhankelijk is, zonder dat gaat de waarde van mediation verloren.

Tijdens een intake met beide gesprekspartners wordt het proces van mediation aan jullie toegelicht en komen in ieder geval deze drie begrippen aan de orde. Zelden ontstaat daarover discussie. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om met jullie tot een oplossing te komen en de mediation te laten slagen. Daarnaast zal onze mediator toelichten dat zij onafhankelijk is, maar bij de noodzaak tot advies ook haar bekende adviseurs of experts aan jullie doorgeven.

 

Waarom dan toch de discussie over de mediatorkeuze?

Wij merken dat de discussie over de mediatorkeuze vaak gaat over mogelijke ‘partijdigheid’ van de mediator. De vraag is echter of partijen vooraf de partijdigheid of onpartijdigheid van een mediator kunnen vaststellen. In onze optiek kan dat eigenlijk niet.

Onze mediator zal geen partij kiezen en geen beslissing nemen. Een mediator behoort neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het is aan jullie om het conflict op te lossen. Onze mediator speelt daarin een ondersteunende rol, leidt als een onafhankelijke gespreksleider de gesprekken en begeleidt jullie bij het proces. Hij of zij is geen rechter.

Tegelijk hechten wij wel aan betrokken en menselijk werken met de mensen in conflict. Daarom vertalen wij het woord ‘onpartijdig’ vaak in ‘meervoudig partijdig’. Dat betekent: de mediator zet zich net zoveel in voor de een als de ander, bekijkt het conflict van alle kanten, en zorgt voor de goede balans. De mediator werkt voor jullie beiden tegelijk, en voor ieder van de deelnemers evenzeer. Hij komt als het ware op voor het belang van ieder die aan tafel zit. Et andere woorden: meervoudig partijdig. Waarbij geen van beiden zich voelt voorgetrokken of achtergesteld.

 

Wat is mediation?

Tussen mensen kunnen conflicten ontstaan. Lukt het niet om zonder hulp tot een oplossing te komen, dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Bij mediation begeleidt een onafhankelijke mediator mensen naar een oplossing voor het conflict. Mediation kan bijvoorbeeld een rol spelen bij conflicten tussen werknemer & werkgever, huurder & verhuurder en bij scheidingen.

Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal ervoor zorgen dat je op je gemak gesteld wordt. Dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen kan ontstaan.

De mediator helpt de vastgelopen communicatie vlot te trekken en de kwestie in een breder perspectief te plaatsen. Waar nodig en gewenst kan de mediator informatie antwoord geven op specifieke inhoudelijke vragen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation sneller, goedkoper en flexibeler en kunnen er langs de weg van mediation ook creatieve oplossingen op maat worden gevonden. Bovendien leidt mediation minder snel tot verharding in de relatie met de andere deelnemer.

 

De neutraliteit van de mediator

De ervaring leert dat mediation vaak goed werkt. Een aantal gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator scheelt je tijd én geld.

Wanneer je een bij het MfN geregistreerde mediator inschakelt, kun je ervan uitgaan dat de mediator voldoet aan de normen die het MfN stelt met betrekking tot vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Je mag verwachten dat de mediator in staat zal zijn om het vertrouwen te winnen en je adequaat te begeleiden bij het vinden van een oplossing.

Mochten er tijdens het traject twijfels rijzen ten aanzien van de neutraliteit van de mediator, kun je, op grond van de getekende MfN mediation overeenkomst, de mediation op elk moment beëindigen. Als je dat wilt, kun je zelfs een klacht indienen tegen de mediator.

 

Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht

Een van de belangrijke kenmerken van een professioneel kwaliteitsregister typeert is dat er een klachtenregeling en dat er onafhankelijk tuchtrecht van toepassing is.

Het MfN-register kent een klachtenregeling voor deelnemers die niet tevreden zijn over een MfN-registermediator. De klacht wordt behandeld door een neutrale en externe klachtbehandelaar, die in opdracht van het MfN-register is aangesteld.

Dit draagt bij aan het vertrouwen in en de professionaliteit van onze beroepsgroep van MfN-registermediators en van mediation in het algemeen.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Ik geloof in de waarde van mediation

Dat een mediator zijn of haar onafhankelijkheid bewaakt, zich bewust is dat hierover vragen bij partijen kunnen ontstaan, en deze vragen expliciet adresseert door een hoge mate van transparantie te hanteren, is wat ons betreft een onmisbaar onderdeel van de professionaliteit van de mediator. Een mediator die hier niet zorgvuldig in is, loopt het risico zijn MfN-registratie te verliezen. Maar bovenal: een mediator die gelooft in de waarde van mediation, weet dat betrouwbaarheid, transparantie, en onafhankelijkheid het fundament van mediation vormen. Daar zijn wij dus heel zuinig op!

Als je door ons kantoor begeleid wordt, zullen we jou helpen je eigen keuzes te maken, jou én de ander die met jou bij onze mediator aan tafel zit. Zo is onze mediator een vertrouwenspersoon voor twee of meer mensen bij wie het onderlinge vertrouwen flink onder druk staat.

 

Zorg dat het goed voelt

En wanneer het toch niet goed voelt om met een bepaalde mediator in zee te gaan, moet je dat ook gewoon niet doen. Kies dan een ander, maar wel graag een MfN-registermediator.

Mediation, een moedige maar zeer veelbelovende uitdaging! Heb jij een conflict? Kom je er samen niet uit? Aarzel dan niet om contact op te nemen.

Download gratis

Handige checklist als je wilt scheiden

In deze handige checklist krijg je 15 punten aangereikt die van belang zijn bij een scheiding. Het zal je helpen overzicht te krijgen.
Download gratis

Lees ook 

Partneralimentatie en kinderalimentatie indexering

Was je getrouwd of had je een geregistreerd partnerschap? Dan ben je verplicht om elkaar na de scheiding te onderhouden.
Lees meer

Na de scheiding alleen op vakantie met je kinderen!

Een scheiding is stressvol, en na de scheiding voor het eerst alleen op vakantie met de kinderen vinden veel ouders moeilijk. In je eentje voor het eerst verantwoordelijk voor de kinderen.
Lees meer

Mediation na een scheiding

Een scheiding is een moeilijk en verdrietig proces. Er verandert veel voor zowel de ouders als de kinderen. Tijdens dit vaak emotionele proces luisteren onze mediators zorgvuldig en aandachtig en geven in de gesprekken ruimte aan alle emoties.
Lees meer
1 2 3 6

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.
Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77
Herman Schaeffer
Mediator
foto-footer
© 2024 Gemaakt door CustomerScope
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram