Arbeidsmediation

Wat is een arbeidsmediator?

Een arbeidsmediator richt zich op arbeidsconflicten en andere situaties rondom het werk. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen bij zowel de werknemer als de werkgever. De arbeidsmediator kan helpen voorkomen dat een conflict met werkgever of werknemer verder escaleert.


Soms kan een gesprek met een arbeidsmediator al nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Het kan ook zijn dat het beter is om uit elkaar te gaan. In dat geval helpt de arbeidsmediator bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Wat houdt arbeidsmediation in?

Bij arbeidsmediation gaat het over relaties op de werkvloer. Werk is belangrijk. Natuurlijk omdat het een groot deel van onze tijd in beslag neemt, ons inkomen er van afhankelijk is, maar ook omdat werk vaak voor zingeving zorgt.

Een verstoorde arbeidsrelatie raakt vaak diep en heeft grote gevolgen. Veel tijd en energie gaat op aan het arbeidsconflict. De motivatie van de betrokken medewerker(s) vermindert en het kan een negatief effect hebben op de gezondheid van de betrokken medewerker(s). Daarnaast is ook de weerslag van een conflict op (naaste) collega’s groot eventueel met alle gevolgen van dien.

Kortom een arbeidsconflict dient zo snel mogelijk de wereld uitgeholpen te worden.

De voordelen van Schaeffer arbeidsmediation

Redenen om te kiezen voor arbeidsmediator

Onze arbeidsmediator zorgt voor de rust en veiligheid die conflictpartners nodig hebben om zich uit te spreken en om te kunnen luisteren.
Partners exploreren het arbeidsconflict en zoeken naar gezamenlijke belangen. Zodra de belangen duidelijk zijn, onderhandelen de conflictpartners over hoe ze verder willen (samen) werken.

Soms is de conclusie dat verdere samenwerking niet aan de orde is. Dan onderhandelen partijen onder begeleiding van de mediator over beëindiging van de arbeidsrelatie. Het is van belang dat pijn, teleurstelling en woede omgezet worden in acceptatie maar ook in financieel haalbare afspraken. Conflictpartijen kunnen dan op een, voor beide partijen, passende en integere manier, uit elkaar gaan.

Onze arbeidsmediator heeft kennis van de relevante economisch/juridische aspecten (opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen), zodat beide partijen reële en redelijke keuzes kunnen maken.

eBoek Echtscheiding

Download gratis

De rol van de mediator bij een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat 'het conflict' niet meer bepalend is. Hoe draagt de mediator hier aan bij.

Download gratis

De verschillende vormen van mediation op een rijtje

Pre-mediation / gespreksbegeleiding

Een pre-mediator/gespreksbegeleider begeleidt een gesprek tussen conflictpartners zonder de formele richtlijnen die een mediation traject met zich mee brengt.

Arbeidsmediation

Een arbeidsmediator richt zich vooral op conflicten rondom en op het werk.
Exitmediation. Een exit-mediator zorgt ervoor dat het conflict en de relatie, in goed overleg, worden beëindigd.
Beleidsbemiddeling. Een beleidsmediator richt zich op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties.

Businessmediation

Een business mediator heeft zicht op de cultuur en kennis van processen in de bedrijven waar hij of zij bij betrokken wordt.

Familiemediation

Een familiemediator richt zich op verstoorde familieverhoudingen. Denk aan erfeniskwesties, omgang met nieuwe ontstane familieverbanden en natuurlijk echtscheidingen.

Medezeggenschapsmediation/OR Mediation

Een medezeggenschapsmediator houdt zich bezig met conflicten tussen bestuurder en OR of tussen medezeggenschapsorganen.
Overheidsmediation. Een overheidsmediator kent de overheid goed, heeft kennis van het bestuursrecht en kan dienen als brug en vertaler van belangen.

Pensioenmediation

Een pensioenmediator kent de ingewikkelde en complexe wereld van de pensioenen. Hij of zij heeft vaak te maken met partijen die elkaar niet kennen.

Teammediation

Een teammediator richt zich op de interactiepatronen binnen een team.
Online mediation. Een online mediation vindt plaats via internet, de mediation verloopt verder als elke andere.

Heeft u een conflict en zoekt u een mediator? Of wilt u sparren over de mogelijkheden van mediation? Neem vrijblijvend contact met ons op.