Als zakelijkheid een medaille is, staat op de keerzijde emotie

Arbeidsmediation

Arbeidsmediation richt zich op het oplossen van arbeidsconflicten en andere situaties rondom het werk. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen bij zowel de werknemer als de werkgever.  Arbeidsmediation helpt voorkomen dat een conflict met werkgever of werknemer verder escaleert.

Soms kan een gesprek met een arbeidsmediator nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Het kan ook zijn dat het beter is om uit elkaar te gaan. In dat geval helpt de arbeidsmediator bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

 

Voordelen van Schaeffer arbeidsmediation

  • Het eerste gesprek is altijd gratis en 100% vertrouwelijk 
  • Onafhankelijke en gecertificeerde mediator 
  • Sneller en goedkoper dan hulp d.m.v. een advocaat 
  • Subsidieregelingen mogelijk 
  • Je krijgt de regie en het overzicht weer terug

Vraag een gratis adviesgesprek aan

Vul alstublieft uw naam in.

Vul alstublieft uw e-mail adres in.

Vul alstublieft uw telefoonnummer in.

Vul alstublieft een bericht in.

Ga akkoord met de privacy voorwaarden

 

Redenen om te kiezen voor arbeidsmediation

Onze arbeidsmediator zorgt voor de rust en veiligheid die conflictpartners nodig hebben om zich uit te spreken en om te kunnen luisteren.
Partners exploreren het arbeidsconflict en zoeken naar gezamenlijke belangen. Zodra de belangen duidelijk zijn, onderhandelen de conflictpartners over hoe ze verder willen (samen) werken.

Soms is de conclusie dat verdere samenwerking niet aan de orde is. Dan onderhandelen partijen onder begeleiding van de mediator over beëindiging van de arbeidsrelatie. Het is van belang dat pijn, teleurstelling en woede omgezet worden in acceptatie maar ook in financieel haalbare afspraken. Conflictpartijen kunnen dan op een, voor beide partijen, passende en integere manier, uit elkaar gaan.

Onze arbeidsmediator heeft kennis van de relevante economisch/juridische aspecten (opzegging, ontbinding, de ontslagvergoeding en de kantonrechterformule, WW rechten, opzegtermijnen, opzegverboden en concurrentiebedingen), zodat beide partijen reële en redelijke keuzes kunnen maken.

 

Geheimhouding tijdens het arbeidsmediation traject

Uiteraard zijn alle gesprekken tijdens mediation vertrouwelijk. Partijen tekenen in de mediation overeenkomst ook nadrukkelijk voor geheimhouding. Het is dan ook niet mogelijk om aan derden mededelingen te doen over wat er precies gezegd en voorgesteld is tijdens de mediation bijeenkomsten.

Niet alleen voor de inhoudelijke gesprekken, maar ook voor de stukken die over en weer worden uitgewisseld geldt dat deze onder de geheimhouding vallen. Beschikken jij en de andere partij over dezelfde stukken buiten de mediation om, mag dit natuurlijk ook. Ook onze mediator dient zich te houden aan de geheimhouding van stukken en gesprekken.

Mochten jullie na mediation niet tot elkaar komen en uiteindelijk kiezen voor de gang naar de rechter, dan ook mag de inhoud van de gesprekken niet naar buiten gebracht worden.

De geheimhouding blijft altijd van kracht. Derhalve ook op het moment dat de mediation tussentijds is beëindigd, maar ook op het moment dat de mediation met een overeenkomst is beëindigd, blijft de inhoud over de gevoerde gesprekken en gedane voorstellen geheim.

Ja, wil vrijblijvend de mogelijkheden verkennen
eBoek Echtscheiding

Download gratis

De rol van de mediator bij een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat 'het conflict' niet meer bepalend is. Hoe draagt de mediator hier aan bij.

Download gratis

Mediation in vergelijking met rechtspraak

 

Succesvolle arbeidsmediation leidt tot overeenstemming. Hierdoor hoeft er geen keiharde kostbare juridische strijd uitgevochten te worden. Op het moment dat partijen naar de rechter gaan, zullen persoonlijke belangen altijd bovenaan staan. Hierdoor zal er een winnaar of een verliezer zijn. Dit is het tegenovergestelde van mediation.

Rechters wijzen partijen dan ook wel eens door naar het mediation traject, omdat in dat kader een oplossing wordt gevonden waar beiden zich in kunnen vinden. 

 
 

De verschillende vormen van mediation op een rijtje

Een arbeidsmediator richt zich vooral op conflicten rondom en op het werk. Hierbij kunt u denken aan thema's als:

Conflictbemiddeling / gespreksbegeleiding

Een pre-mediator/gespreksbegeleider begeleidt een gesprek tussen conflictpartners zonder de formele richtlijnen die een mediation traject met zich mee brengt.

Teammediation

Een teammediator richt zich op de interactiepatronen binnen een team.
Online mediation. Een online mediation vindt plaats via internet, de mediation verloopt verder als elke andere.

Exitmediation

Een exit-mediator zorgt ervoor dat het conflict en de relatie, in goed overleg, worden beëindigd.

Beleidsbemiddeling

Een beleidsmediator richt zich op complexe maatschappelijke conflicten en vastgelopen beleidskwesties.

Medezeggenschapsmediation/OR mediation

Een medezeggenschapsmediator houdt zich bezig met conflicten tussen bestuurder en OR of tussen medezeggenschapsorganen.

Overheidsmediation

Een overheidsmediator kent de overheid goed, heeft kennis van het bestuursrecht en kan dienen als brug en vertaler van belangen.

Pensioenmediation

Een pensioenmediator kent de ingewikkelde en complexe wereld van de pensioenen. Hij of zij heeft vaak te maken met partijen die elkaar niet kennen.

 

Heeft u een conflict en zoekt u een mediator? Of wilt u sparren over de mogelijkheden van mediation? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Ja, ik wil de mogelijkheden vrijblijvend verkennen

Kan voor jou een gelijkspel de winnende uitslag zijn?

De wil om te winnen zit veel ondernemers in het bloed. Ook medewerkers willen zich goed voelen over hun eigen prestaties. Blijft dat positieve gevoel uit en sluipt er onvrede in de verhoudingen? Zoek dan tijdig naar een oplossing.

Kom je er niet uit, aarzel dan niet om een arbeidsmediator in te schakelen. Die brengt je dichter bij elkaar. Een afstand die groot lijkt kan wel eens verrassend klein blijken te zijn.

Bel of app voor meer informatie: 06 24104077

Een professionele mediator is partijloos

De ene persoon verschuilt zich, een ander verdedigt zich. Of valt aan. Wijst af. Professionele arbeidsmediation schuift de belemmeringen tussen mensen opzii en maakt het van alle kanten bespreekbaar. Partijloos begeleidt onze mediator  de belanghebbenden naar een goede oplossing.

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap.

Ja, ik plan een vrijblijvende kennismaking