Kindermediation

Als je kind voor een volwassen opgave staat

Vertrouwen houden in papa en mama

Je wilt het beste voor je kind. Een goede relatie tussen jou en je partner staat daarvoor aan de basis. Maar wat als je elkaar bent kwijtgeraakt? Je bent nog altijd de vader en moeder van je zoon of dochter. Maar je leeft niet meer als man en vrouw. Het vertrouwen is weg. Tegelijkertijd wil je de band tussen ouder en kind(eren) in stand houden. Het professionele oor van een kindbehartiger hoort meer. Woede en verdriet, angst en hoop, liefde en begrip krijgen de ruimte. Je kind vindt zijn of haar veilige plek in een wereld die veranderd is.

Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77

Jouw kind en de juridische procedure

Wanneer je als ex-partners met elkaar in een juridische procedure terechtkomt, kan de rechter een gesprek aangaan met je kind. De kindbehartiger beschikt over de juiste vaardigheden om je zoon of dochter daarop voor te bereiden. Zodat de wensen van het kind goed aan de orde komen. Ook bij het schrijven van een brief aan de kinderrechter helpt de kindbehartiger jouw zoon of dochter de juiste woorden te vinden.

Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77

Ik voel mij weer een goede ouder

In het tumult rond een scheiding kan de relatie met je kind onder druk komen te staan. Je bent niet meer de vertrouwde papa of mama. Dat wil je graag herstellen. Een kindbehartiger kan dat proces op gang helpen of zo nodig versnellen. Jouw kind en jij bouwen het contact opnieuw op. De weg die jullie volgen, hangt van jullie beiden af. Alle mensen zijn uniek en jullie weg terug naar elkaar is dat ook.

Muriël Bosgra, kindbehartiger

Een ouderschaps-plan schept voor alle betrokkenen duidelijkheid

Je bereikt Muriël via Herman

Kinderen en echtscheiding

Muriël Bosgra is kindbehartiger en samenwerkingspartner van Herman Schaeffer. Zij is ervaren in het praten met kinderen van ouders die gaan scheiden. Muriël ondersteunt ouders bij het opstellen van het ouderschapsplan door ook met de kinderen te praten. Zodat hun stem in de echtscheiding is gewaarborgd.

Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77

baldadigheid als reactie op de spanning

 

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt. Hij stelt je op je gemak en helpt je concreet naar een volgende stap.

Bel Mediator Herman: 06 24 10 40 77