Wat is arbeidsmediation?

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation richt zich op het oplossen van arbeidsconflicten en andere situaties rondom het werk. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen bij zowel de werknemer als de werkgever.

Mediation is gebaseerd op principes zoals vertrouwelijkheid, vrijwillige deelname en een focus op de belangen en behoeften van de betrokken partijen. Arbeidsmediation helpt voorkomen dat een conflict met de werkgever of werknemer verder escaleert. Soms kan een gesprek met een arbeidsmediator nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Het kan ook zijn dat het beter is om uit elkaar te gaan. In dat geval helpt de mediator bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator moedigt de betrokken partijen aan om zelf tot een overeenkomst te komen maar heeft niet de bevoegdheid om een bindende beslissing op te leggen.

De mediator kan helpen bij het verminderen van conflicten en het verbeteren van de communicatie op de werkplek. Daarnaast kan de mediator juridische geschillen voorkomen en dat kan leiden tot duurzame oplossingen die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn.

Vaak wordt arbeidsmediation ingezet voordat het conflict voor de rechter wordt gebracht. Het kan variëren in duur, afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de bereidheid van de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

 

ebook arbeidsmediation

 

Download gratis

De rol van de mediator bij een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat 'het conflict' niet meer bepalend is. Hoe draagt de mediator hier aan bij.

>> Dowload het gratis ebook Arbeidsmediation

 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation heeft verschillende voor- en nadelen, zowel voor werknemers als werkgevers. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

Voordelen van arbeidsmediation

Mediation is over het algemeen een informeel proces, dat betekent dat het minder formeel en juridisch beladen is dan het voeren van een rechtszaak. Spanningen en kosten kunnen daardoor aanzienlijk verminderen. Bovendien is mediation gebaseerd op vrijwillige deelname. Dit betekent dat beide partijen instemmen met deelname en de mogelijkheid behouden om het proces te verlaten als ze dat willen.

Mediation is vertrouwelijk, en dat betekent dat wat tijdens de sessies wordt besproken, meestal niet kan worden gebruikt in een daaropvolgende juridische procedure. Dit kan de bereidheid om open te communiceren vergroten.

Mediators richten zich op de behoeften en belangen van de betrokken partijen in plaats van te oordelen over schuld of onschuld. Dit kan leiden tot oplossingen die meer op maat zijn en voldoen aan de behoeften van beide partijen.

Nadelen van arbeidsmediation

Mediation is geen garantie voor succes. Soms kunnen conflicten te diep geworteld zijn of kunnen partijen onverzoenlijke standpunten innemen, waardoor mediation niet effectief is.

Omdat deelname aan mediation vrijwillig is, kan een van de partijen weigeren deel te nemen, waardoor het proces in sommige gevallen wordt geblokkeerd. Mediators hebben bovendien niet de bevoegdheid om een bindende beslissing op te leggen, dat betekent dat als de partijen geen overeenstemming bereiken, ze mogelijk alsnog naar de rechter moeten stappen.

Als de machtsverhoudingen tussen de partijen sterk onevenwichtig zijn, kan dit de effectiviteit van mediation beïnvloeden, omdat de zwakkere partij zich mogelijk onder druk gezet voelt om akkoord te gaan met een oplossing die niet in hun voordeel is.

 

Voor welke arbeidsconflicten is mediation geschikt?

Eigenlijk is mediation op alle momenten in alle conflictsituaties geschikt. Soms zijn belangen en mogelijkheden van partijen niet bij elkaar bekend of denken partijen dat er geen mogelijkheden meer zijn. Door een mediator in te schakelen kan hier duidelijkheid in komen.

Enkele voorbeelden van arbeidsconflicten uit onze praktijk waarvoor mediation geschikt is lees je hieronder.

Interpersoonlijke conflicten

Wanneer er sprake is van spanningen, misverstanden, of persoonlijke geschillen tussen werknemers, kan mediation helpen om communicatie te verbeteren en tot een oplossing te komen.

Teamconflicten

Conflicten binnen teams of afdelingen kunnen de samenwerking en productiviteit schaden. Mediation kan helpen bij het herstellen van het evenwicht en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Conflicten tussen werknemer en leidinggevende

Als er onenigheid is tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende over bijvoorbeeld taken, verantwoordelijkheden, beoordelingen of promoties, kan mediation helpen om een compromis te bereiken.

Discriminatie en pesterijen

Indien er sprake is van discriminatie, intimidatie of pesterijen op de werkvloer kan mediation een veilige haven bieden waar slachtoffers en daders tot overeenstemming kunnen komen en de situatie kunnen verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden en contractgeschillen

Als er geschillen zijn over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, werktijden, voordelen of andere contractuele zaken, kan mediation helpen om een overeenkomst te bereiken.

Reïntegratie na ziekte of ontslag

Wanneer een werknemer na een langdurige afwezigheid weer aan het werk wil of moet, kan mediation helpen om de terugkeer soepeler te laten verlopen en eventuele zorgen te bespreken.

 

 

foto-footer

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt.

Bel mediator Herman op 0624104077

 

 

Kan een werknemer mediation weigeren?

Ja, een werknemer kan mediation weigeren. Mediation is een vrijwillig proces waarbij alle betrokken partijen, inclusief de werknemer, moeten instemmen om deel te nemen. Hieronder benoemen we enkele redenen waarom een werknemer mediation zou kunnen weigeren.

Sommige werknemers geven er de voorkeur aan om hun geschillen op andere manieren op te lossen, zoals via formele interne procedures, vakbondsbemiddeling of juridische stappen. Een werknemer kan ook al juridische stappen hebben ondernomen, en daarom besluiten dat mediation niet meer passend is, vooral als er al een rechtszaak is aangespannen.

Als een werknemer de mediator niet vertrouwt of gelooft dat de mediation niet eerlijk of effectief zal zijn, kan hij of zij weigeren deel te nemen. Soms zijn werknemers ook gewoon bang dat hun deelname aan mediation negatieve gevolgen zal hebben voor hun positie, carrière of arbeidsvoorwaarden. Dit kan ook leiden tot weigering om deel te nemen.

Een werknemer kan ook van mening zijn dat het geschil te ernstig of te complex is voor mediation en dat een formele juridische aanpak noodzakelijk is.

Als een werknemer mediation weigert, betekent dit niet automatisch dat het conflict onoplosbaar is. In dat geval kunnen andere geschillenbeslechtingsmethoden worden overwogen, zoals formele procedures, arbitrage of rechtszaken, afhankelijk van de aard van het conflict en de toepasselijke wetgeving en beleidsregels.

Het is belangrijk om te benadrukken dat mediation het meest effectief is wanneer alle betrokken partijen vrijwillig deelnemen en bereid zijn om samen te werken aan het vinden van een oplossing voor het conflict.

 

Wat als mediation niet werkt bij een arbeidsconflict?

Als mediation niet succesvol blijkt te zijn bij het oplossen van een arbeidsconflict, zijn er verschillende stappen en alternatieven die kunnen worden overwogen, afhankelijk van de specifieke situatie en de aard van het conflict. Wij adviseren dan de volgende stappen te nemen.

Soms kan het nuttig zijn om de mediation opnieuw te overwegen, mogelijk met een andere mediator of na een pauze om de emoties te kalmeren. Het kan zijn dat de betrokken partijen na verloop van tijd meer openstaan voor het idee van mediation. Een externe professionele bemiddeling zou ook  overwogen kunnen worden waarbij een onafhankelijke mediator kan worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van het conflict.

In situaties waarbij een werknemer lid is van een vakbond, kan de vakbond bemiddelen tussen de werknemer en de werkgever om tot een oplossing te komen.

Als mediation niet slaagt, kan het nodig zijn om de formele interne procedures van het bedrijf te volgen, zoals het indienen van een formele klacht bij de personeelsafdeling of het management. Deze procedures kunnen resulteren in een grondig onderzoek en een besluit over de kwestie. Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten bepalingen voor verplichte arbitrage. In dit geval wordt een neutrale arbiter aangesteld om het geschil te beslechten. Het arbitrageproces kan juridisch bindend zijn.

Als andere methoden niet succesvol zijn gebleken, kan een werknemer ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen, zoals het indienen van een rechtszaak. Dit is vaak de laatste optie en kan leiden tot een gerechtelijke uitspraak als het conflict niet buiten de rechtszaal kan worden opgelost.

Belangrijk om op te merken dat de geheimhouding altijd van kracht blijft. Derhalve ook op het moment dat de mediation tussentijds is beëindigd, maar ook op het moment dat de mediation met een overeenkomst is beëindigd, blijft de inhoud over de gevoerde gesprekken en gedane voorstellen geheim.

In sommige gevallen kan de werknemer ervoor kiezen om het dienstverband met het bedrijf te beëindigen als het conflict onoplosbaar lijkt of als de werkomgeving ondraaglijk is geworden.

Het is belangrijk op te merken dat de beste stappen om te nemen afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het conflict en de geldende arbeidswetgeving en bedrijfsbeleid.

 

Ten slotte

Het doel van onze mediator is om partijen weer bij elkaar te brengen. Dit kan ook betekenen dat jullie juist zonder elkaar verder gaan. Juist als dit de enige oplossing is en jullie hier in overleg op uitkomen is het een succesvolle mediation geweest.

Ik ga scheiden, wat zijn de voordelen van een mediator?

Ik ga scheiden, wat zijn de voordelen van een mediator?

Het inschakelen van een mediator als je gaat scheiden kan verschillende voordelen bieden, zowel emotioneel als praktisch. Wij hebben de voordelen voor jou op een rijtje gezet. Lees ze hieronder.

Een mediator is een neutrale derde partij die geen belang heeft bij de uitkomst van jouw scheiding. Dit betekent dat ze objectief en onpartijdig zijn en geen van beide echtgenoten bevoordelen. Dit kan helpen om een eerlijke en evenwichtige oplossing te bereiken.

Mediators zijn getraind in conflictbemiddeling en communicatie. Ze kunnen helpen om de communicatie tussen de echtgenoten te verbeteren en conflicten te verminderen, wat de scheidingsprocedure minder stressvol kan maken. Bovendien kan de mediator jullie begeleiden bij het omgaan met de emotionele aspecten van de scheiding.

Daarnaast kan in veel gevallen mediation kosteneffectiever zijn dan een juridische strijd in de rechtbank. Later in dit blog gaan we uitgebreider in op de kosten.

Mediation kan bovendien vaak sneller verlopen dan een juridische procedure, omdat het proces flexibeler is en niet gebonden is aan de rechtbankagenda.

Mediators helpen jullie beiden om oplossingen te vinden die specifiek zijn voor jullie situatie. Dit kan leiden tot creatievere regelingen en overeenkomsten die beter aansluiten bij jullie behoeften en de behoeften van jullie kinderen.

Mediation is een privéaangelegenheid en de gesprekken die tijdens de sessies plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. In tegenstelling tot juridische procedures die openbaar zijn, biedt mediation meer privacy.

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, kan een mediator helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan die in het belang van de kinderen is en de communicatie tussen beide ouders bevordert.

Het is echter belangrijk op te merken dat mediation niet voor alle situaties geschikt is. In gevallen van huiselijk geweld, misbruik of wanneer er ernstige ongelijkheid is tussen de echtgenoten, kan mediation mogelijk niet veilig of effectief zijn.

 

foto-footer

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt.

Bel mediator Herman op 0624104077

 

Hoe vind ik een goede mediator voor mijn scheiding?

Het vinden van een goede mediator voor jouw scheiding vereist zorgvuldig onderzoek. Hierna lees je de stappen die je kunt volgen om een geschikte mediator te vinden voor jouw scheiding.

Begin met het vragen aan vrienden, familieleden, collega's of andere mensen in je netwerk die ervaring hebben met scheiding en mediation. Zij kunnen je mogelijk verwijzen naar mediators door wie ze zelf geholpen zijn en vertrouwen.

Mediators kunnen lid zijn van professionele organisaties zoals de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) in Nederland of vergelijkbare organisaties in andere landen. Deze organisaties kunnen directories aanbieden van gecertificeerde mediators. Je kunt hun websites raadplegen om mediators bij jou in de buurt te vinden Zorg ervoor dat de mediator gecertificeerd is en de nodige opleiding heeft gevolgd. Vraag naar hun certificering en ervaring in familie- en echtscheidings mediation.

Gebruik daarnaast online zoekmachines om mediators in jouw regio te vinden. Lees reviews en bekijk de websites van mediators om meer te weten te komen over hun achtergrond, specialisaties en ervaring.

Maak vervolgens een lijst van mediators die je interessant lijken en plan een initieel gesprek met hen. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over hun ervaring, opleiding, aanpak en tarieven. Dit is ook een kans om te beoordelen of je een goede klik hebt met de mediator, omdat vertrouwen en communicatie belangrijk zijn tijdens het proces van je scheiding.

Vraag ook om referenties van eerdere klanten van de mediator. Dit kan je helpen om inzicht te krijgen in hoe de mediator heeft gepresteerd in voorgaande zaken.

Zorg ervoor dat je begrijpt hoe de mediator de tarieven structureert en vergelijk deze tarieven met andere mediators in je omgeving.

Bij het kiezen van een mediator is het essentieel om de tijd te nemen en de juiste persoon te vinden die past bij jouw unieke situatie en behoeften. Vertrouw op je intuïtie! Uiteindelijk is het belangrijk dat je een goede verstandhouding hebt met de mediator en dat je vertrouwen hebt in zijn of haar vermogen om je te begeleiden tijdens het scheidingsproces.

 

Welke soorten scheidingen zijn er? Lees hier meer over op deze pagina.

 

Of toch liever een advocaat mijn scheiding laten regelen?

Om je te helpen bij deze beslissing zetten we eerst het verschil tussen een mediator en een advocaat voor je op een rijtje.

Mediationgesprekken zijn vertrouwelijk, dat betekent dat wat tijdens de sessies wordt besproken, niet kan worden gebruikt in een eventuele rechtszaak. In tegenstelling tot juridische procedures die openbaar zijn.

Een mediator is een onpartijdige derde partij die helpt bij het faciliteren van gesprekken en onderhandelingen tussen jou en je ex-partner. Een advocaat daarentegen vertegenwoordigt jouw belangen en biedt juridisch advies en bijstand tijdens het scheidingsproces. Een advocaat adviseert jou over je rechten en opties volgens de wet.

Het primaire doel van een mediator is om de communicatie te verbeteren en beide partijen te begeleiden bij het bereiken van een overeenkomst die voor hen beiden aanvaardbaar is. Ze proberen conflicten te verminderen en een oplossing te vinden die in het belang is van beide partijen. De advocaat echter vertegenwoordigt de belangen van zijn eigen cliënt en streeft ernaar om het beste resultaat voor die cliënt te behalen.

Mediators hebben weliswaar kennis van juridische kwesties maar verstrekken meestal geen juridisch advies of vertegenwoordigen jou niet in de rechtbank. Ze kunnen uiteraard wel helpen bij het opstellen van juridisch bindende overeenkomsten. Advocaten hebben diepgaande kennis van de wet en kunnen jou adviseren over hoe de wet van toepassing is op jouw specifieke situatie.

Mediation is vaak kosteneffectiever dan een juridische strijd, omdat je slechts één mediator betaalt in plaats van afzonderlijke advocaten voor jou en je partner. Advocaten rekenen per uur of per zaak en zijn doorgaans duurder dan mediation, vooral als de scheiding gecompliceerd is of leidt tot een juridische strijd.

Hoe lang duurt mijn scheiding met een mediator?

De duur van een scheiding met hulp van een mediator kan sterk variëren en hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de zaak, de bereidheid van beide partijen om samen te werken en de snelheid waarmee overeenstemming wordt bereikt. Over het algemeen zijn er geen vaste tijdslijnen voor scheidings mediation. Hieronder noemen we enkele factoren uit onze praktijk die van invloed kunnen zijn op de tijdsduur.

Als jij en je partner het eens zijn over de belangrijkste kwesties, zoals eigendomsverdeling, alimentatie en voogdijregelingen, zal de scheiding waarschijnlijk sneller worden afgehandeld. Als er echter ingewikkelde financiële kwesties of onenigheid over belangrijke zaken is, kan het langer duren om tot overeenstemming te komen.

De aard van jullie financiële situatie en juridische kwesties kan de duur beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als er veel activa zijn die verdeeld moeten worden, kan dit meer tijd kosten om te evalueren en te verdelen.

Nadat jullie overeenstemming hebben bereikt, moeten de juridische documenten worden opgesteld en ingediend bij de rechtbank. De tijd die het kost om juridische goedkeuring te krijgen, kan variëren afhankelijk van de rechtbank en de wachttijden in jouw rechtsgebied.

Over het algemeen is mediation vaak sneller dan het voeren van een juridische strijd in de rechtbank. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en open te staan voor samenwerking om het proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je kunt ook je mediator raadplegen voor een schatting van de verwachte tijdsduur op basis van jullie specifieke situatie.

Wat zijn de kosten van mediation voor mijn scheiding?

De kosten van mediation bij een scheiding variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de locatie, de complexiteit van de zaak, de mediator zelf en de duur van het mediationproces. Neem de  volgende overwegingen mee in je besluit.

Mediators brengen doorgaans kosten in rekening op basis van een uurtarief. Het tarief van een mediator kan variëren afhankelijk van hun ervaring, locatie en specialisatie. Sommige mediators rekenen een vast uurtarief, terwijl anderen een variabel tarief hanteren op basis van de complexiteit van de zaak.

De duur van het mediationproces wordt vaak bepaald door het aantal sessies. Elke sessie brengt doorgaans kosten met zich mee, dus hoe meer sessies, hoe hoger de totale kosten. Als jouw scheiding bijvoorbeeld complexe financiële en juridische kwesties omvat, kan dit leiden tot meer sessies en dus hogere kosten.

Na de mediation dienen juridische documenten te worden opgesteld om de overeenkomst vast te leggen. De kosten voor het opstellen van deze documenten kunnen variëren.

Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende kosten, zoals administratieve kosten, kosten voor het indienen van documenten bij de rechtbank en eventuele reiskosten voor de mediator als de mediation op verschillende locaties plaatsvindt.

Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken met de mediator over de tariefstructuur en kosten. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe de kosten worden berekend en wat er wel en niet is inbegrepen in het tarief. Vraag om een schatting van de totale kosten op basis van jouw specifieke situatie.

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Bij Schaeffer Mediation gaan we vertrouwelijk om met wat je ons vraagt. Wij stellen je op je gemak en helpen  je verder naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Voor elke nieuwe stap is beweging nodig, zet je dus over die drempel en bel ons op 0624104077.

De financiële gevolgen van een scheiding

Wat zijn de financiële gevolgen van een scheiding?

Scheiden is altijd ingrijpend. Emotioneel, maar ook financieel. Een scheiding heeft gevolgen voor jullie huis, het spaargeld, je pensioen en het geld waarvan je moet rondkomen. Financieel rondkomen na een scheiding is soms moeilijk. Jouw financiële situatie verandert hoe dan ook wanneer jullie uit elkaar gaan.

Kan ik in het huis blijven wonen, wat is de hoogte van de alimentatie en wat houd ik elke maand over voor de boodschappen en andere kosten? Zijn veel gestelde vragen uit onze praktijk. Maar ook hoe ga je jullie pensioen verdelen, wat betaal je wel of niet van de kinderalimentatie en heb je nu recht op andere toeslagen?

Hoe groot de financiële gevolgen van een scheiding zijn, verschilt per situatie. Dat hangt onder andere af van het inkomensverschil, de woonsituatie en het verschil in opgebouwd pensioen. Financieel inzicht voor jezelf creëren is dus erg belangrijk tijdens de scheiding.

Alimentatie

Na de echtscheiding blijf je verplicht om financieel voor elkaar en jullie eventuele kinderen te zorgen. Dit is in de wet vastgelegd als partner- en kinderalimentatie.

Voor de hoogte en de duur van de alimentatie gelden wettelijke normen en is afhankelijk van een aantal factoren, zoals inkomen, draagkracht en behoefte. Het uitgangspunt is dat beide partners voldoende geld moeten hebben om rond te komen. De partner die alimentatie moet betalen, moet zelf ook kunnen rondkomen. De scheidingsmediator kan een berekening maken. De alimentatieduur is in principe maximaal vijf jaar, maar er zijn ook uitzonderingen. Bijvoorbeeld voor 50-plussers die lang getrouwd waren. Dan kan de alimentatieduur langer worden.

Partneralimentatie

Heb jij of je ex-partner na de scheiding niet genoeg inkomen om van te leven? Dan dient de ander bij te dragen in de kosten.

Samen maken jullie afspraken over de hoogte van de alimentatie. Dit gebeurt meestal in overleg met een mediator, de advocaat of notaris. En als jullie het samen niet eens zijn over de hoogte dan bepaalt de rechter.

Kinderalimentatie

Kinderalimentatie is een financiële bijdrage ten behoeve van jullie kind(eren), tot het bereiken van de leeftijd van 18 jaar. Het bedrag dat de kinderalimentatie ontvanger krijgt is dan bedoeld voor onkosten ten behoeve van jullie kind(eren). Je maakt het bedrag van de kinderalimentatie niet direct over aan je kinderen, maar regelt dat onderling met je (ex-)partner.

In principe vallen alle kosten van de kinderen hieronder zoals eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz.

Ik wil scheiden wat nu

Ik wil scheiden: wat nu?

Als je eenmaal hebt besloten dat je wilt scheiden, is het tijd om de zaken op een rijtje te krijgen. Maar waar kun je het beste beginnen en wat zijn de mogelijkheden die je hebt? In deze blog leggen we uit wat uw mogelijkheden zijn.

 

Communicatie is het belangrijkste

Het belangrijkste bij het omgaan met een scheiding is altijd communicatie. En dat begint met wat mediators - die gespecialiseerd zijn in communicatie tijdens een scheiding - de scheidingsaankondiging noemen. Met andere woorden, u moet uw partner vertellen dat u wilt scheiden, en u moet dit in zo duidelijk mogelijke bewoordingen doen. Negeer het bericht niet en wees duidelijk. Een van de meest voor de hand liggende zekerheden die mediators en advocaten opmerken, is dat hoe slechter de communicatie bij een scheiding is, hoe moeilijker, langer en duurder een scheiding meestal uitpakt.

 

Wat zijn mijn mogelijkheden?

Nadat u uw partner heeft geïnformeerd over uw keuze, is het tijd om de scheiding formeel te regelen. Dit doet u samen met de hulp van een advocaat of mediator. De keuze voor een advocaat of een mediator hangt sterk af van de staat van uw relatie. Als er weinig wederzijdse goodwill is, is het zelfs voor een mediator vaak moeilijk om te helpen en zullen u en uw partner elk een eigen advocaat moeten inhuren. Dit is natuurlijk duurder dan werken met een mediator en de scheiding zal vaak meer tijd in beslag nemen. Als communicatie met je ex nog mogelijk is, is het voor alle betrokkenen vaak goedkoper, sneller en prettiger om met een mediator samen te werken.

 

Wat kan een mediator voor ons betekenen?

Een mediator, zoals Schaeffer Mediation & Coaching uit Zwolle, is in de eerste plaats een persoon die jou en je ex-partner helpt om de scheiding zo soepel mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld door samen aan tafel te zitten en op een redelijke en goede manier afspraken te maken waar iedereen het mee eens kan zijn. Samen met de mediator stelt u samen met uw ex-partner alle afspraken over de scheiding zwart op wit op en zorgt u ervoor dat u de mediator alle nodige informatie verstrekt om de scheiding te formaliseren.

Net als een advocaat kan de mediator u helpen bij de formele afwikkeling van de scheiding en u en uw ex-partner precies vertellen welke informatie en gegevens nodig zijn om de scheiding af te ronden. Omdat u maar met één persoon te maken heeft - en niet met twee dure advocaten - is scheiden met bemiddeling van een mediator altijd goedkoper en sneller.

Heb je besloten om te scheiden en denk je dat je het met een bemiddelaar kunt oplossen? Voor een vrijblijvende afspraak kunt u contact opnemen met Schaeffer Mediation & Coaching uit Zwolle. Het eerste kennismakingsgesprek is altijd kosteloos en 100% vertrouwelijk

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht

Wanneer is een ouderschapsplan verplicht?

Een ouderschapsplan schept duidelijkheid en structuur voor alle betrokkenen in het tumult rond een scheiding.

Maar wanneer is zo’n ouderschapsplan verplicht om op te stellen? Het ouderschapsplan is verplicht voor ouders die uit elkaar gaan en minderjarige kinderen hebben. Dit geldt zowel voor samenwonenden, getrouwde stellen en geregistreerd partners. Wij zetten onderstaand de situaties voor jullie op een rijtje:

Wat is de inhoud van het ouderschapsplan?

In het ouderschapsplan komen alle afspraken te staan die jullie maken over jullie minderjarige kinderen. Hier kun je heel ver in gaan, door bijvoorbeeld ook gedetailleerde afspraken te maken over de opvoeding, maar dit hoeft niet. Een aantal onderwerpen dienen verplicht opgenomen te worden in een ouderschapsplan:

Jullie kunnen kiezen voor co-ouderschap. Hierbij verdelen jullie de kosten en de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen gelijk. Jullie kunnen er ook voor kiezen dat de kinderen bij één van jullie gaan wonen. Jullie dienen dan vervolgens af te spreken hoe vaak de kinderen de andere ouder zien (ook wel de niet-verzorgende ouder genoemd). Dit heet een zorgregeling of omgangsregeling. Hiervoor geldt geen standaardregeling. Jullie beslissen hier samen over. Houd bij de beslissing rekening met de wensen van de kinderen, school, hobby’s en sport van de kinderen.

Daarnaast is het slim om alvast afspraken te maken over bijvoorbeeld de schoolkosten maar bijvoorbeeld ook wat jullie als ouders belangrijk vinden in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunnen jullie ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Het ouderschapsplan wordt – als u gehuwd was of een geregistreerd partnerschap had – uiteindelijk toegevoegd aan het echtscheidingsconvenant en ingediend bij de rechter.

 

In hoeverre betrekken wij onze kinderen hierbij?

Het is belangrijk en ook verplicht om jullie kinderen te betrekken bij het opstellen van het ouderschapsplan. Door het plan samen te bespreken krijgen kinderen de mogelijkheid om te praten over de scheiding en zich te uiten. Ook is het belangrijk om jullie kinderen de kans te geven aan te geven wat hij/zij belangrijk vinden. Zo voelen ze zich gehoord. Pas wel op dat jullie de kinderen niet betrekken in eventuele conflicten of vragen om te kiezen voor een van jullie. Ook kan een minderjarig kind echt nog niet zelf bepalen hoe de omgangsregeling eruit komt te zien. Jullie bepalen als volwassenen zelf de afspraken, maar kunnen en moeten daarbij wel rekening houden met de wensen van de kinderen. Daarbij is het erg belangrijk dat jullie de kinderen goed uitleggen waarom er eventueel toch gekozen wordt voor een andere regeling dat zij zelf wensen.

 

Hoe maak je een ouderschapsplan?

Je kan natuurlijk samen om tafel gaan zitten en alles op papier zetten, maar het moet wel in de juiste vorm gegoten worden. Daarnaast moet je erop letten dat het document aan alle juridische en wettelijke eisen voldoet. Een mediator kan jullie hierbij helpen.

Onder het door jullie beiden vastgestelde ouderschapsplan kunnen jullie allebei vervolgens een handtekening onder zetten en daarmee hebben jullie een rechtsgeldig document. Zijn jullie bezig met het regelen van de scheiding met bijvoorbeeld een mediator? Neem dit ouderschapsplan dan mee. Dit wordt dan met de mediator goed doorgenomen om te kijken of er niets over het hoofd is gezien, en kan vervolgens aan het convenant worden toegevoegd.

 

Mag het ouderschapsplan tussentijds worden aangepast?

Ja, dat mag. Sterker, dat is zeer verstandig. Je maakt een ouderschapsplan nooit voor de komende tien jaar, maar laat hem meegroeien met de tijd. Jullie kinderen ontwikkelen zich voortdurend en situaties kunnen veranderen. Bijvoorbeeld wanneer jij of jouw ex-partner werkloos wordt of gaat verhuizen. Jouw kind gaat van de basisschool naar de middelbare school of de kinderen willen graag andere afspraken. Waarschijnlijk dienen jullie het ouderschapsplan daarom nog een paar keer te veranderen. Het is handig om momenten af te spreken waarbij jullie samen kijken hoe alles loopt en of de afspraken aangepast dienen te worden. Een goed moment is bijvoorbeeld een jaar na de scheiding. Deze updates of evaluaties kun je prima zonder mediator regelen; wel is het verstandig de definitieve tekst van je update door hem te laten vastleggen. Dat voorkomt misverstanden en geeft rust.

 

Onze kinderen zijn ouder dan 18 jaar

Zijn jullie kinderen ouder dan achttien jaar? Dan hoeven jullie in principe geen ouderschapsplan op te stellen. Wel moeten jullie afspraken maken over hoe de kosten van onderhoud en studie verdeeld worden. Totdat de kinderen 21 jaar worden, moeten ouders hier in ieder geval aan bijdragen. Ook ná het 21ste levensjaar kan het zo zijn dat jullie nog een financiële bijdrage moeten leveren voor jullie kind. Dit is het geval wanneer je kind kan aantonen dat het die financiële bijdrage nodig heeft óf als jullie samen als ouders in het ouderschapsplan hebben afgesproken dat jullie ook na 21 jaar blijven bijdragen.

 

Is een ouderschapsplan verplicht bij samenwonen?

Als jullie samenwonen hoef je voor het ouderschapsplan niet naar de rechter. Wel is het verstandig om het ouderschapsplan vast te leggen in een notariële akte; daarmee krijgt het document een zogenaamde ‘executoriale titel’ waarmee de zakelijke afspraken ook afdwingbaar worden, mocht een van jullie zich niet aan de afspraken houden in de praktijk.

In het ouderschapsplan maak je tevens afspraken over hoe te handelen als er geschillen en meningsverschillen ontstaan, om te voorkomen dat het escaleert. Hiervoor is met name een mediator de aangewezen route.

Zo bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie

Zo bepaal je de hoogte van de kinderalimentatie

Gaan jullie scheiden en hebben jullie kinderen? Dan dienen jullie samen een financiële regeling af te spreken voor de verzorging en opvoeding van jullie kinderen. Dit heet kinderalimentatie.

 

Wat is kinderalimentatie?

Jij en je (ex-)partner blijven als ouders ook na de scheiding allebei financieel verantwoordelijk voor de zorg en opvoeding van jullie kinderen. Kinderalimentatie is het bedrag wat je als ouders betaalt voor de verzorging en opvoeding van jullie kind(eren) tot hij of zij 18 jaar is. Je maakt het bedrag aan kinderalimentatie niet direct over aan je kinderen, maar regelt dat onderling met je (ex-)partner.

 

Welke kosten vallen onder de kinderalimentatie?

In principe vallen alle kosten van de kinderen hieronder zoals eten, drinken, kleding, kosten voor kinderopvang, zwemles, clubjes enz. Normaal gesproken hoeft er dus los van de kinderalimentatie verder geen bijdrage meer betaald te worden. Natuurlijk kunnen jullie onderling afspreken om hier van af te wijken. Zo worden er vaak in een ouderschapsplan nog aparte afspraken gemaakt over schoolkosten en/of medische kosten. Worden hier geen aparte afspraken over gemaakt, dan vallen ook deze kosten onder de alimentatie en zal de verzorgende ouder deze kosten dienen te betalen.

 

De hoogte van de kinderalimentatie

Je spreekt samen met je (ex-)partner af hoe je de kosten van de opvoeding en verzorging van jullie kinderen verdeelt. In het ouderschapsplan leg je niet alleen de hoogte van het bedrag van de kinderalimentatie vast maar ook wie de betaler en ontvanger wordt. Je kunt de hoogte van dat bedrag door een expert laten berekenen. De uitkomst van de berekening van de expert geeft aan wat jullie beiden zouden moeten bijdragen aan de zorgkosten van jullie kind(eren).

Je kunt natuurlijk samen een ander bedrag afspreken dan de berekening van de expert, maar je weet dan in ieder geval wat gangbaar is en wat door de rechtbank gehanteerd wordt. De rechter kan theoretisch namelijk controleren of jullie overeengekomen bedrag mag, er zijn namelijk eisen aan de hoogte van kinderalimentatie.

 

Hoe wordt de kinderalimentatie door de rechter berekend?

Rechters hebben samen normen ontwikkeld voor het berekenen van de alimentatie, de zogenaamde ‘Trema-normen’. Zij bepalen de kinderalimentatie in drie stappen:

Behoefte bepalen

Eerst bepaalt de rechter wat de behoefte is van de kinderen aan kinderalimentatie. Bij het berekenen van de kinderalimentatie wordt gekeken naar het aantal kinderen, de leeftijd van de kinderen (kinderen van boven de 18 jaar worden meegenomen in de berekening van kosten levensonderhoud) en wat het inkomen was van de ouders voordat ze uit elkaar gingen.

Draagkracht bepalen

De rechter bepaalt vervolgens welk bedrag degene die alimentatie moet betalen kan missen. Dit is de draagkracht. Er wordt ook rekening gehouden met de draagkracht van degene die de kinderen verzorgt. De draagkracht wordt berekend door het inkomen te verrekenen met de lasten. De draagkracht is dus de ruimte die een ouder heeft om bij te dragen in de behoefte van het kind of de kinderen.

Vergelijken en definitief bedrag bepalen

Tot slot vergelijkt de rechter de draagkracht en de behoefte aan alimentatie met elkaar. De rechter verdeelt de behoefte naar rato van de draagkracht van beide partners. Het alimentatiebedrag wordt jaarlijks aangepast.

 

De duur van de kinderalimentatie

De alimentatieplicht duurt tot het kind financieel zelfstandig is of 21 jaar wordt. Of je ook alimentatie betaalt aan kinderen, die tussen de 18 en 21 jaar oud zijn (jongmeerderjarigen) hangt af van het feit of zij nog studeren of in hun eigen onderhoud voorzien. Gaan zij nog gewoon naar school, dan loopt de alimentatie door. Stoppen zij met school en gaan ze werken, dan kun je ervan uitgaan dat zij zichzelf kunnen onderhouden en is het wellicht mogelijk om te stoppen met de alimentatie. Onze tip: overleg eerst met je kind of vraag een specialist om advies!

Bij een lichamelijke of geestelijke handicap blijven de ouders soms ook na het 21e jaar onderhoudsplichtig.

 

Indexering alimentatie

Ieder jaar wordt het vastgestelde alimentatiebedrag geïndexeerd. Dit is een soort inflatiecorrectie. Hierdoor stijgt de alimentatie mee met de gemiddelde loonstijging.

 

Hoe wordt het percentage bepaald?

De minister van Justitie bepaalt rond november met welk percentage de alimentatiebedragen moeten worden aangepast. Dit percentage hangt af van de loonstijgingen. Het loonindexcijfer wordt vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van de landelijke salarisontwikkelingen. Je moet dit zelf goed in de gaten houden, of ervoor zorgen dat je op de nieuwsbrief van je mediator geabonneerd bent zodat hij of zij je hiervan op de hoogte kan houden.

 

Herberekening alimentatie

Als de factoren die van invloed zijn op ieders draagkracht flink veranderen, is het belangrijk bij je mediator een herberekening alimentatie te laten doen. Denk aan een situatie waarin je flink meer of minder gaat verdienen, je gaat verhuizen en hele andere woonlasten gaat krijgen of dat je gaat samenwonen met een nieuwe partner – die misschien zelf ook wel kinderen heeft. Dit laatste heet ook wel ‘samenloop’. Laat je goed informeren over hoe je mediator hier tegenaan kijkt. Bij Schaeffer Mediation hoort dit bij de nazorg, maar soms moet je hier flink extra voor betalen.

Pesten op het werk, een serieus probleem!

Pesten op het werk, een serieus probleem!

Een grapje op zijn tijd op het werk moet kunnen. Maar wanneer iemand structureel voor gek wordt gezet op de werkvloer, is het niet grappig meer. Plagen wordt dan pesten en dat kan leiden tot ernstige gezondheidsklachten bij het slachtoffer. Dit kan veroorzaakt worden door mensen binnen de organisatie (collega’s, leidinggevenden), maar ook door derden (klanten, cliënten, patiënten). Pesten op het werk is een serieus probleem. Meer dan een half miljoen mensen zeggen wel eens gepest te worden op het werk.

 

Wat verstaan we onder pesten op het werk?

Er is sprake van pesten op het werk als de persoon die gepest wordt doelwit wordt van anderen, sociaal geïsoleerd raakt of vernederende taken moet verrichten. pestgedrag zich herhaaldelijk voordoet (minstens eenmaal per week) en gedurende langere tijd (bijvoorbeeld ten minste zes maanden).

Andere voorbeelden van pestgedrag op de werkvloer zijn:

Indien de gebeurtenis op zichzelf staat en als twee gelijkwaardige partijen met elkaar in conflict zijn is er geen sprake van pesten op het werk.

 

Wat zegt de Arbowet over pesten op het werk?

In de toelichting op de Arbowet staat de volgende omschrijving:

“Onder pesten wordt verstaan alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag. Een belangrijk element aangaande pesten op het werk is de herhaling van die gedraging in de tijd. Het gaat bij pesten dus niet om een eenmalige gedraging. Dit gedrag uit zich op verschillende manieren maar in het bijzonder door woorden, gebaren, handelingen of bedreigingen.”

 

Welke vormen van pesten op het werk komen het meeste voor?

Pesten kan vele vormen aannemen, de voorbeelden hierboven illustreren dit ook. De creativiteit van daders kent echter geen grenzen. We beschrijven hier 6 veel voorkomende vormen uit onze praktijk:

1. Roddelen

Over iedereen wordt wel eens geroddeld,  dat is niet per se schadelijk. Wel als het steeds over dezelfde persoon gaat en telkens alleen de negatieve kanten van die persoon aan de orde komen. Dan wordt roddelen schadelijk voor iemands reputatie. Dan is er ook sprake van pestgedrag.

2. Sociaal isoleren

Bijvoorbeeld steeds dezelfde persoon niet meevragen voor de lunch of opzettelijk negeren in gesprekken.

3. Lichamelijk geweld

Bij lichamelijk geweld hoeft iemand niet altijd gewond te raken. Ook in gevaar brengen kan, zoals “per ongeluk” een duwtje geven of iemand opsluiten. Van hete thee morsen tot en met een potlood prikken. Andere slachtoffers krijgen echt klappen of worden letterlijk in elkaar geslagen.

Meestal staan slachtoffers bloot aan meerdere vormen tegelijk. Elke vorm van pesten tast het gevoel van eigenwaarde en het vertrouwen in andere mensen aan. Soms gaat die onzekerheid nooit meer weg.

4. Dreigementen

Sommige mensen worden op het werk regelrecht bedreigd. Het kan hierbij gaan om bedreiging met ontslag door de baas. Of om (vage) dreigementen van collega’s: ‘het kan allemaal nog erger…’ of ‘we zullen je na werktijd wel een lesje leren’.

5. Werken onaangenaam of moeilijk maken

Dit varieert van water in iemands werkschoenen kiepen tot belangrijke informatie of telefoontjes niet doorgeven. Steeds dezelfde persoon de nare klusjes op laten knappen. Of onnodig veel kritiek geven of de prestaties van iemand manipuleren.

6. Bespotten

Iemand wordt bijvoorbeeld bespot vanwege zijn of haar uiterlijk, gedrag, manier van praten of lopen. Maar bijvoorbeeld ook vanwege zijn of haar thuissituatie, hobby, sport  of andere voorkeur.

 

Wat is het gevolg van pesten op de werkvloer voor de organisatie?

Pesten is niet alleen schadelijk voor het slachtoffer. Het is ook van invloed op de pester, op de mensen die er getuige van zijn, de cultuur op de afdeling en uiteindelijk op de kwaliteit van het product.

De cultuur op de hele afdeling verandert. Werknemers merken dat je door pestgedrag je doel kunt bereiken. Steeds meer geldt het recht van de sterkste.

Ook de getuigen hebben hier last van. Ze gaan met minder plezier naar het werk en voelen zich machteloos. Ze zijn bang zelf slachtoffer te worden en hebben vaker last van gezondheidsklachten. Afdelingen waar gepest wordt hebben een hoog verzuim en groot personeelsverloop. De gevolgen voor het bedrijf liegen er niet om: productieverlies, groot verloop en een hoog ziekteverzuim.

Pestgedrag waarbij niemand ingrijpt heeft ook nadelige gevolgen voor de pester. Die leert niet om grenzen te stellen aan het eigen gedrag. Hij of zij merkt dat het geoorloofd is om met pestgedrag en terreur bepaalde doelen te bereiken. Hoe vaker hij of zij succes boekt, des te vaker gaat hij of zij dit gedrag in meer situaties vertonen. Ingrijpen wordt hierdoor steeds moeilijker.

 

Wat zegt de wet over pestgedrag op de werkvloer?

In wettelijke regelgeving zoals de Arbowet en het Arbobesluit zijn dwingende voorschriften beschreven die de werkgever moet naleven. Bij overtreding van deze dwingende voorschriften zal een bestuurlijke boete kunnen worden opgelegd.

In deze bepalingen is niet omschreven wat pesten inhoudt en hoe de werkgever daarmee in een bepaalde situatie moet omgaan. Het zijn algemene regels waaraan werkgevers zich moeten houden, zoals de zorgplicht van de werkgever. Daarnaast is de werkgever verplicht om een beleid te voeren dat gericht is op zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden (arbobeleid).

 

De zorgplicht van de werkgever

Een werkgever heeft de plicht om een beleid te voeren dat erop is gericht om zo goed mogelijke arbeidsomstandigheden te creëren (arbobeleid). Dit houdt in dat de werkgever ook redelijke maatregelen neemt die er voor zorgen dat een werknemer niet (langer) gepest wordt, of dat het pesten zoveel mogelijk beperkt wordt. Deze maatregelen kunnen bestaan uit het voeren van een beleid om pesten te voorkomen, bijvoorbeeld door het houden van voldoende toezicht en het voorlichten van werknemers over pesten op het werk. De werkgever zal dus daadwerkelijk actie moeten ondernemen, voor zover de maatregelen redelijkerwijs van hem kunnen worden gevraagd.

In de praktijk komt het niet zelden voor dat een werknemer als gevolg van het pesten uitvalt. Zowel de werknemer als werkgever zijn hierbij niet gebaat. Het is dus van belang dat zowel de werknemer als de werkgever zich inspannen om het pesten te voorkomen dan wel te laten stoppen.

 

Is er een oplossing voor pesten op het werk?

Ja zeker en dat weten wij uit ervaring.

De oplossing is in ieder geval niet het verplaatsen van het slachtoffer naar een andere afdeling, tenzij het een grote tot zeer grote organisatie betreft. Het heeft namelijk geen enkel nut. Het slachtoffer heeft tegen die tijd waarschijnlijk al zoveel fysieke en mentale problemen dat de lichaamstaal gewijzigd is. Op een nieuwe afdeling zal een nieuwe pester weer opstaan die feilloos het slachtoffer opnieuw tot pest onderwerp maakt.

 

De rol van de mediator

Verplaatsing kan een oplossing zijn mits het onder begeleiding gebeurt van een professional en er een goed traject wordt opgestart voor alle betrokken partijen. Ga in gesprek, met zowel de pester, het slachtoffer als de meelopers. Biedt een uitgebreide begeleiding aan alle partijen. Het beste kan dit opgepakt worden door een mediator. Deze is namelijk gespecialiseerd in het achterhalen van de onderliggende motieven. Een mediator heeft diverse gesprekstechnieken en psychologische kennis om alle partijen te laten inzien dat er iets heel erg fout aan de gang is.

Erkenning van het leed dat het slachtoffer is aangedaan en eerlijk toegeven van de pester is daarbij een eerste stap. Als de gesprekken eenmaal vorderen kan een begin gemaakt worden met het weer op elkaars lijn komen of erkennen dat dit niet mogelijk is. In dat laatste geval kan wel worden bewerkstelligd dat er weer een werkbare situatie gecreëerd wordt. Een mediator kan u hierbij helpen.

Scheiden of blijven

Scheiden of blijven?

Scheiden of blijven? Weinig vragen veroorzaken zoveel twijfel en slapeloze nachten als deze. Of je een langdurige relatie hebt of net iemand hebt gevonden, deze vraag is altijd actueel.

Als praten met je partner niet lukt, maar de onrust en onvrede in je leven maar blijven groeien? Wanneer besluit je dat er geen oplossing is en je maar beter kunt scheiden, en wanneer is het de moeite waard te blijven? Elke relatie is het waard om voor te vechten, en wanneer er kinderen in het spel zijn, misschien nog wel een paar rondes extra.

Ook wanneer de situatie in de relatie uitzichtloos is, kan het toch moeilijk zijn om uit elkaar te gaan. Daar kunnen allerlei redenen voor zijn, bijvoorbeeld: de huidige huizenmarkt, onzekerheid als gevolg van de pandemie, angst voor eenzaamheid, financiële achteruitgang wanneer je uit elkaar gaat en een andere leefomgeving.

Een ideale oplossing of beslissing bestaat niet. Daarom is het belangrijk samen te bepalen welke voor- en nadelen het zwaarst wegen. Er spelen veel emoties mee waardoor het niet gemakkelijk is de situatie rationeel te bekijken. Juist dan is het belangrijk goed doordachte afwegingen te maken omdat er veel van jullie beslissing afhangt.

Wees ook eerlijk over wat jullie vinden en voelen en bespreek wat je graag zou willen. Op basis daarvan kunnen jullie dan besluiten tot scheiden of blijven.

 

Redenen om te scheiden kunnen bijvoorbeeld zijn:

Redenen om te blijven kunnen bijvoorbeeld zijn:

 

Is scheiden van tafel en bed een goed alternatief?

Veel mensen denken dat scheiden van tafel en bed een alternatief of tussenoplossing is voor een definitieve scheiding. Dat ze al van tafel en bed gescheiden zijn zodra ze apart van elkaar wonen en dus geen echtscheidingsconvenant of een ouderschapsplan hoeven op te stellen. Niets is minder waar: een scheiding van tafel en bed heeft net zoveel consequenties als een ‘gewone’ scheiding. In feite is het zelfs precies hetzelfde (financieel, fiscaal, praktisch), op één ding na: je bent voor de wet nog steeds ‘een beetje getrouwd’. En als je binnen drie jaar toch weer bij elkaar komt, ‘herleeft’ het huwelijk zonder dat je opnieuw hoeft te trouwen. Maar dat is dan ook het enige verschil.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Hulp bij huwelijksproblemen

Een huwelijk zonder huwelijksproblemen bestaat niet. Deze hoeven dus ook niet direct een reden te zijn tot scheiden. Het is wel belangrijk dat de huwelijksproblemen niet blijvend de overhand krijgen.

Vaak is het moeilijk samen tot een oplossing voor de huwelijksproblemen te komen. Dan kun je samen met een mediator onderzoeken of je wensen en verlangens nog voldoende overeenkomen. Met de hulp van een mediator kun je onderliggende patronen op het spoor komen en de wirwar van emoties en gedachten ontrafelen. Hierdoor kan je relatie uit de negatieve spiraal komen. Als jullie beiden bereid zijn te ‘vechten’ voor jullie relatie, realiseer je beiden dan dat dit tijd, energie en doorzettingsvermogen vereist. Maak beiden kenbaar wat je graag zou willen en onderhandel daar openhartig samen over.

Bepaal voor jezelf wat je minimaal nodig hebt om deze relatie voort te zetten. Kan jouw partner je dit geven? Kan jij het je partner geven? De ideale situatie bestaat niet; compromissen sluiten is een belangrijk onderdeel van iedere relatie. Wees realistisch in je verwachtingen. Af en toe is het goed om jezelf een spiegel voor te houden. Met reflecteren vergroot je het inzicht in jezelf waardoor je je eigen gedrag kunt bijsturen of verbeteren.

De voordelen van Schaeffer Mediation bij wel of niet scheiden:

Twijfel je of je wel of niet moet gaan scheiden en wil je vrijblijvend en discreet advies of hulp bij scheiden? Neem dan contact met ons op en bespreek jouw situatie. Wij helpen je graag met de vraag ‘scheiden of blijven?’

5 stappen die leiden tot een fijne samenwerking op de werkvloer

5 stappen die leiden tot een fijne samenwerking op de werkvloer

De wil om te winnen zit veel ondernemers in het bloed. Ook medewerkers willen zich goed voelen over hun eigen prestaties. Blijft dat positieve gevoel uit en sluipt er onvrede in de verhoudingen? Zoek dan tijdig naar een oplossing. Kom je er niet uit, aarzel dan niet om een mediator in te schakelen. Die brengt je dichter bij elkaar. Een afstand die groot lijkt kan wel eens verrassend klein blijken te zijn.

Waar mensen nauw samenwerken, vinden soms conflicten plaats. Waarschijnlijk ook bij jou op de werkvloer. Hoe voorkom je spanningen binnen je team? Wat onderneem je wanneer die spanningen toenemen en uitmonden in een arbeidsconflict? En hoe voorkom je dat dit een stempel drukt op het welzijn, het werkplezier en de productiviteit van de medewerkers?

 

Kun je arbeidsconflicten voorkomen?

Samenwerken in een team geeft jou en jouw medewerkers energie, maar vergt ook aandacht, sturing en focus. De medewerkers moeten zich immers veelvuldig in de ander verplaatsen. Dat gaat meestal goed, maar er doen zich ook situaties voor waarbij emoties de overhand nemen. Bijvoorbeeld omdat de drijfveren en behoeften van jouw medewerkers te ver uiteen liggen. Of omdat er binnen jouw organisatie stressvolle veranderingen plaatsvinden, zoals coronamaatregelen, een fusie, een reorganisatie, een verandering in werkdruk of een nieuwe leidinggevende.

Arbeidsconflicten kunnen ontstaan, omdat mensen zichzelf willen verdedigen, niet omdat ze de ander willen aanvallen. En of dat nu voortkomt uit trots, onzekerheid, gekwetstheid of een sterk rechtvaardigheidsgevoel; het gebeurt meestal met goede bedoelingen. Jij stelt daarom alles in het werk om de communicatie binnen jouw organisatie te verbeteren. Onder andere door regelmatig aanwezig te zijn bij het teamoverleg en individueel met collega’s te overleggen om de koers te bepalen maar ook door verwachtingen uit te spreken en te brainstormen over nieuwe ideeën.

Waarbij jij je altijd de vraag stelt is dit voldoende voor een positieve samenwerking? Weet ik hierdoor wat er werkelijk speelt in mijn organisatie? Als arbeidsmediators weten wij uit ervaring dat dit zelden het geval is. Daarom beschrijven wij op basis van deze ervaring hieronder de stappen om te komen tot een succesvolle samenwerking op jouw werkvloer.

 

Waaruit bestaat onze expertise?

Onze arbeidsmediators geloven in de zelfredzaamheid van organisaties. Zeker ook in het geval van bemiddeling bij arbeidsconflicten. Er zijn wellicht momenten dat professionele arbeidsmediation het laatste middel is dat een ondernemer nog rest, maar voor het zover komt, bieden wij de nodige adviezen en tools waarmee jij en jouw team zelfstandig aan de slag kunnen. Dit stelt jou in staat arbeidsconflicten binnen jouw bedrijf zonder tussenkomst van derden op te lossen, waardoor je een hoop tijd, geld, zorgen en moeite bespaart.

Helaas worden wij ook geconfronteerd met arbeidsconflicten waarbij zelfredzaamheid geen optie meer is. Wanneer er bijvoorbeeld sprake is van juridische stappen of wanneer het arbeidsconflict een blijvende impact heeft op de samenstelling of productiviteit van jouw medewerkers. Ook dan staan onze arbeidsmediators voor jou klaar; van een vrijblijvend gesprek tot een persoonlijke interventie door een van onze arbeidsmediators, en alles daartussenin. Om jou een adequaat beeld te geven van onze aanpak en werkwijze, laten wij je graag kennismaken met ons stappenplan voor een succesvolle samenwerking op de werkvloer.

 

Stap 1. Voorkomen is beter dan herstellen

Wij leveren jouw organisatie de juiste kennis, tools en vaardigheden om arbeidsconflicten te voorkomen. Dat doen wij door middel van praktische trainingen en het stapsgewijs inzetten van conflictmanagement. Hierdoor leer je spanningen op de (digitale) werkvloer tijdig te signaleren en ondervang je arbeidsconflicten die hieruit voort dreigen te komen. Het doel van deze training: voorkomen zodat je niet hoeft te herstellen.

 

Stap 2. Een gratis advies om escalatie te voorkomen

Voorkomen is helaas niet altijd mogelijk weten wij uit ervaring. Wanneer er sprake is van een beginnend arbeidsconflict is het belangrijk dat jij zo snel mogelijk handelt. Soms is dat eenvoudig, maar er zijn momenten dat je de vinger niet meteen op de zere plek weet te leggen. In dat geval kun je gebruik maken van ons gratis advies voor conflictbemiddeling of van conflictcoaching. Met als belangrijk doel: het arbeidsconflict oplossen voordat het daadwerkelijk escaleert.

 

Stap 3. Wat te doen bij hoog oplopende emoties

Weet je een arbeidsconflict niet in een vroeg stadium te voorkomen? Dan zullen de emoties naar alle waarschijnlijkheid hoog oplopen. Wij raden je ook in dat geval aan om ons te bellen voor advies. Op basis van jouw verhaal en de situatie maken wij doorgaans snel op of arbeidsmediation door een van onze arbeidsmediators gewenst is of dat conflict coaching beter bij jouw situatie past. Belangrijk in deze situatie is snel handelen en de juiste aanpak kiezen bij dit conflict.

 

Stap 4. Is de situatie inmiddels onhoudbaar?

Indien een arbeidsconflict onhoudbaar wordt kunnen er bijvoorbeeld juridische gevaren ontstaan. In die situatie ben je niet langer in staat zelfredzaam op te treden en is professionele conflictbemiddeling door een arbeidsmediator de enige oplossing. Het doel: professionele hulp inschakelen wanneer zelfredzaamheid geen optie is.

 

Stap 5. Wanneer kies je voor Exit Mediation?

Indien je tot de conclusie komt dat het helaas niet langer mogelijk is de medewerker binnen de organisatie te houden en de samenwerking te herstellen, dan rest je slechts één oplossing: Exit Mediation. Hiermee verklein je de kans op langdurige wrok en rancune of zelfs een gang naar de rechtbank. Met Exit Mediation helpen wij stap voor stap om de medewerker op een goede manier afscheid te laten nemen. Je kiest hier pas voor als duidelijk is dat de kans op een definitieve oplossing niet mogelijk is. En met als doel voor beide partijen een pijnloze samenwerking te realiseren.

 

Onze ervaring

De arbeidsmediator binnen onze organisatie heeft jarenlange ervaring met arbeidsmediation en arbeidsrecht en werken vanuit gevoel. Want om onzichtbare spanningen boven tafel te krijgen en onuitgesproken woorden hoorbaar te maken, is een sterke intuïtie nodig.

Op basis van onze kunde, ervaring en intuïtie als arbeidsmediator, voeren wij een exclusieve samenwerkingsscan voor je uit. Met de samenwerkingsscan geven wij aandacht aan de diverse samenwerkingen, kijken we wat goed gaat en wat verbetering behoeft. De uitkomst van deze samenwerkingsscan analyseren we gezamenlijk en op basis daarvan kiezen we welke vorm van ondersteuning je nodig hebt om de samenwerking te herstellen. Daarnaast biedt de samenwerkingsscan jou helderheid over wederzijdse verwachtingen en processen, het leidt tot vertrouwen in elkaar en in een succesvolle voortzetting van de hernieuwde samenwerking.

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

Vertrouwelijkheid en onafhankelijkheid bij mediation

De basisvoorwaarden van mediation zijn vertrouwelijkheid, vrijwilligheid en commitment. En natuurlijk is het van groot belang dat de mediator onafhankelijk is, zonder dat gaat de waarde van mediation verloren.

Tijdens een intake met beide gesprekspartners wordt het proces van mediation aan jullie toegelicht en komen in ieder geval deze drie begrippen aan de orde. Zelden ontstaat daarover discussie. Deze voorwaarden zijn noodzakelijk om met jullie tot een oplossing te komen en de mediation te laten slagen. Daarnaast zal onze mediator toelichten dat zij onafhankelijk is, maar bij de noodzaak tot advies ook haar bekende adviseurs of experts aan jullie doorgeven.

 

Waarom dan toch de discussie over de mediatorkeuze?

Wij merken dat de discussie over de mediatorkeuze vaak gaat over mogelijke ‘partijdigheid’ van de mediator. De vraag is echter of partijen vooraf de partijdigheid of onpartijdigheid van een mediator kunnen vaststellen. In onze optiek kan dat eigenlijk niet.

Onze mediator zal geen partij kiezen en geen beslissing nemen. Een mediator behoort neutraal, onafhankelijk en onpartijdig te zijn. Het is aan jullie om het conflict op te lossen. Onze mediator speelt daarin een ondersteunende rol, leidt als een onafhankelijke gespreksleider de gesprekken en begeleidt jullie bij het proces. Hij of zij is geen rechter.

Tegelijk hechten wij wel aan betrokken en menselijk werken met de mensen in conflict. Daarom vertalen wij het woord ‘onpartijdig’ vaak in ‘meervoudig partijdig’. Dat betekent: de mediator zet zich net zoveel in voor de een als de ander, bekijkt het conflict van alle kanten, en zorgt voor de goede balans. De mediator werkt voor jullie beiden tegelijk, en voor ieder van de deelnemers evenzeer. Hij komt als het ware op voor het belang van ieder die aan tafel zit. Et andere woorden: meervoudig partijdig. Waarbij geen van beiden zich voelt voorgetrokken of achtergesteld.

 

Wat is mediation?

Tussen mensen kunnen conflicten ontstaan. Lukt het niet om zonder hulp tot een oplossing te komen, dan zou mediation uitkomst kunnen bieden. Bij mediation begeleidt een onafhankelijke mediator mensen naar een oplossing voor het conflict. Mediation kan bijvoorbeeld een rol spelen bij conflicten tussen werknemer & werkgever, huurder & verhuurder en bij scheidingen.

Het is in het begin vaak even moeilijk om met de ander in gesprek te gaan. De mediator zal ervoor zorgen dat je op je gemak gesteld wordt. Dat er een sfeer van veiligheid en vertrouwen kan ontstaan.

De mediator helpt de vastgelopen communicatie vlot te trekken en de kwestie in een breder perspectief te plaatsen. Waar nodig en gewenst kan de mediator informatie antwoord geven op specifieke inhoudelijke vragen. In vergelijking tot een juridische procedure is mediation sneller, goedkoper en flexibeler en kunnen er langs de weg van mediation ook creatieve oplossingen op maat worden gevonden. Bovendien leidt mediation minder snel tot verharding in de relatie met de andere deelnemer.

 

De neutraliteit van de mediator

De ervaring leert dat mediation vaak goed werkt. Een aantal gesprekken onder deskundige begeleiding van een onafhankelijke mediator scheelt je tijd én geld.

Wanneer je een bij het MfN geregistreerde mediator inschakelt, kun je ervan uitgaan dat de mediator voldoet aan de normen die het MfN stelt met betrekking tot vakbekwaamheid, onafhankelijkheid, onpartijdigheid en integriteit. Je mag verwachten dat de mediator in staat zal zijn om het vertrouwen te winnen en je adequaat te begeleiden bij het vinden van een oplossing.

Mochten er tijdens het traject twijfels rijzen ten aanzien van de neutraliteit van de mediator, kun je, op grond van de getekende MfN mediation overeenkomst, de mediation op elk moment beëindigen. Als je dat wilt, kun je zelfs een klacht indienen tegen de mediator.

 

Onafhankelijk klacht- en tuchtrecht

Een van de belangrijke kenmerken van een professioneel kwaliteitsregister typeert is dat er een klachtenregeling en dat er onafhankelijk tuchtrecht van toepassing is.

Het MfN-register kent een klachtenregeling voor deelnemers die niet tevreden zijn over een MfN-registermediator. De klacht wordt behandeld door een neutrale en externe klachtbehandelaar, die in opdracht van het MfN-register is aangesteld.

Dit draagt bij aan het vertrouwen in en de professionaliteit van onze beroepsgroep van MfN-registermediators en van mediation in het algemeen.

 

Tip! Wil je meer weten over de financiële gevolgen van een scheiding? Lees er hier meer over.

Ik geloof in de waarde van mediation

Dat een mediator zijn of haar onafhankelijkheid bewaakt, zich bewust is dat hierover vragen bij partijen kunnen ontstaan, en deze vragen expliciet adresseert door een hoge mate van transparantie te hanteren, is wat ons betreft een onmisbaar onderdeel van de professionaliteit van de mediator. Een mediator die hier niet zorgvuldig in is, loopt het risico zijn MfN-registratie te verliezen. Maar bovenal: een mediator die gelooft in de waarde van mediation, weet dat betrouwbaarheid, transparantie, en onafhankelijkheid het fundament van mediation vormen. Daar zijn wij dus heel zuinig op!

Als je door ons kantoor begeleid wordt, zullen we jou helpen je eigen keuzes te maken, jou én de ander die met jou bij onze mediator aan tafel zit. Zo is onze mediator een vertrouwenspersoon voor twee of meer mensen bij wie het onderlinge vertrouwen flink onder druk staat.

 

Zorg dat het goed voelt

En wanneer het toch niet goed voelt om met een bepaalde mediator in zee te gaan, moet je dat ook gewoon niet doen. Kies dan een ander, maar wel graag een MfN-registermediator.

Mediation, een moedige maar zeer veelbelovende uitdaging! Heb jij een conflict? Kom je er samen niet uit? Aarzel dan niet om contact op te nemen.