Wat is arbeidsmediation?

Wat is arbeidsmediation?

Arbeidsmediation richt zich op het oplossen van arbeidsconflicten en andere situaties rondom het werk. Een verstoorde arbeidsrelatie kan diep ingrijpen bij zowel de werknemer als de werkgever.

Mediation is gebaseerd op principes zoals vertrouwelijkheid, vrijwillige deelname en een focus op de belangen en behoeften van de betrokken partijen. Arbeidsmediation helpt voorkomen dat een conflict met de werkgever of werknemer verder escaleert. Soms kan een gesprek met een arbeidsmediator nieuwe inzichten opleveren en de zaken vlot trekken. Het kan ook zijn dat het beter is om uit elkaar te gaan. In dat geval helpt de mediator bij het beëindigen van een arbeidsovereenkomst.

Wat is de rol van de mediator?

De mediator moedigt de betrokken partijen aan om zelf tot een overeenkomst te komen maar heeft niet de bevoegdheid om een bindende beslissing op te leggen.

De mediator kan helpen bij het verminderen van conflicten en het verbeteren van de communicatie op de werkplek. Daarnaast kan de mediator juridische geschillen voorkomen en dat kan leiden tot duurzame oplossingen die voor alle betrokken partijen acceptabel zijn.

Vaak wordt arbeidsmediation ingezet voordat het conflict voor de rechter wordt gebracht. Het kan variëren in duur, afhankelijk van de complexiteit van het conflict en de bereidheid van de betrokken partijen om tot een oplossing te komen.

 

ebook arbeidsmediation

 

Download gratis

De rol van de mediator bij een arbeidsconflict.

Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat 'het conflict' niet meer bepalend is. Hoe draagt de mediator hier aan bij.

>> Dowload het gratis ebook Arbeidsmediation

 

 

Wat zijn de voor- en nadelen van arbeidsmediation?

Arbeidsmediation heeft verschillende voor- en nadelen, zowel voor werknemers als werkgevers. We hebben ze hieronder op een rijtje gezet.

Voordelen van arbeidsmediation

Mediation is over het algemeen een informeel proces, dat betekent dat het minder formeel en juridisch beladen is dan het voeren van een rechtszaak. Spanningen en kosten kunnen daardoor aanzienlijk verminderen. Bovendien is mediation gebaseerd op vrijwillige deelname. Dit betekent dat beide partijen instemmen met deelname en de mogelijkheid behouden om het proces te verlaten als ze dat willen.

Mediation is vertrouwelijk, en dat betekent dat wat tijdens de sessies wordt besproken, meestal niet kan worden gebruikt in een daaropvolgende juridische procedure. Dit kan de bereidheid om open te communiceren vergroten.

Mediators richten zich op de behoeften en belangen van de betrokken partijen in plaats van te oordelen over schuld of onschuld. Dit kan leiden tot oplossingen die meer op maat zijn en voldoen aan de behoeften van beide partijen.

Nadelen van arbeidsmediation

Mediation is geen garantie voor succes. Soms kunnen conflicten te diep geworteld zijn of kunnen partijen onverzoenlijke standpunten innemen, waardoor mediation niet effectief is.

Omdat deelname aan mediation vrijwillig is, kan een van de partijen weigeren deel te nemen, waardoor het proces in sommige gevallen wordt geblokkeerd. Mediators hebben bovendien niet de bevoegdheid om een bindende beslissing op te leggen, dat betekent dat als de partijen geen overeenstemming bereiken, ze mogelijk alsnog naar de rechter moeten stappen.

Als de machtsverhoudingen tussen de partijen sterk onevenwichtig zijn, kan dit de effectiviteit van mediation beïnvloeden, omdat de zwakkere partij zich mogelijk onder druk gezet voelt om akkoord te gaan met een oplossing die niet in hun voordeel is.

 

Voor welke arbeidsconflicten is mediation geschikt?

Eigenlijk is mediation op alle momenten in alle conflictsituaties geschikt. Soms zijn belangen en mogelijkheden van partijen niet bij elkaar bekend of denken partijen dat er geen mogelijkheden meer zijn. Door een mediator in te schakelen kan hier duidelijkheid in komen.

Enkele voorbeelden van arbeidsconflicten uit onze praktijk waarvoor mediation geschikt is lees je hieronder.

Interpersoonlijke conflicten

Wanneer er sprake is van spanningen, misverstanden, of persoonlijke geschillen tussen werknemers, kan mediation helpen om communicatie te verbeteren en tot een oplossing te komen.

Teamconflicten

Conflicten binnen teams of afdelingen kunnen de samenwerking en productiviteit schaden. Mediation kan helpen bij het herstellen van het evenwicht en het bevorderen van een gezonde werkomgeving.

Conflicten tussen werknemer en leidinggevende

Als er onenigheid is tussen een werknemer en zijn of haar leidinggevende over bijvoorbeeld taken, verantwoordelijkheden, beoordelingen of promoties, kan mediation helpen om een compromis te bereiken.

Discriminatie en pesterijen

Indien er sprake is van discriminatie, intimidatie of pesterijen op de werkvloer kan mediation een veilige haven bieden waar slachtoffers en daders tot overeenstemming kunnen komen en de situatie kunnen verbeteren.

Arbeidsvoorwaarden en contractgeschillen

Als er geschillen zijn over arbeidsvoorwaarden, zoals salaris, werktijden, voordelen of andere contractuele zaken, kan mediation helpen om een overeenkomst te bereiken.

Reïntegratie na ziekte of ontslag

Wanneer een werknemer na een langdurige afwezigheid weer aan het werk wil of moet, kan mediation helpen om de terugkeer soepeler te laten verlopen en eventuele zorgen te bespreken.

 

 

foto-footer

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt.

Bel mediator Herman op 0624104077

 

 

Kan een werknemer mediation weigeren?

Ja, een werknemer kan mediation weigeren. Mediation is een vrijwillig proces waarbij alle betrokken partijen, inclusief de werknemer, moeten instemmen om deel te nemen. Hieronder benoemen we enkele redenen waarom een werknemer mediation zou kunnen weigeren.

Sommige werknemers geven er de voorkeur aan om hun geschillen op andere manieren op te lossen, zoals via formele interne procedures, vakbondsbemiddeling of juridische stappen. Een werknemer kan ook al juridische stappen hebben ondernomen, en daarom besluiten dat mediation niet meer passend is, vooral als er al een rechtszaak is aangespannen.

Als een werknemer de mediator niet vertrouwt of gelooft dat de mediation niet eerlijk of effectief zal zijn, kan hij of zij weigeren deel te nemen. Soms zijn werknemers ook gewoon bang dat hun deelname aan mediation negatieve gevolgen zal hebben voor hun positie, carrière of arbeidsvoorwaarden. Dit kan ook leiden tot weigering om deel te nemen.

Een werknemer kan ook van mening zijn dat het geschil te ernstig of te complex is voor mediation en dat een formele juridische aanpak noodzakelijk is.

Als een werknemer mediation weigert, betekent dit niet automatisch dat het conflict onoplosbaar is. In dat geval kunnen andere geschillenbeslechtingsmethoden worden overwogen, zoals formele procedures, arbitrage of rechtszaken, afhankelijk van de aard van het conflict en de toepasselijke wetgeving en beleidsregels.

Het is belangrijk om te benadrukken dat mediation het meest effectief is wanneer alle betrokken partijen vrijwillig deelnemen en bereid zijn om samen te werken aan het vinden van een oplossing voor het conflict.

 

Wat als mediation niet werkt bij een arbeidsconflict?

Als mediation niet succesvol blijkt te zijn bij het oplossen van een arbeidsconflict, zijn er verschillende stappen en alternatieven die kunnen worden overwogen, afhankelijk van de specifieke situatie en de aard van het conflict. Wij adviseren dan de volgende stappen te nemen.

Soms kan het nuttig zijn om de mediation opnieuw te overwegen, mogelijk met een andere mediator of na een pauze om de emoties te kalmeren. Het kan zijn dat de betrokken partijen na verloop van tijd meer openstaan voor het idee van mediation. Een externe professionele bemiddeling zou ook  overwogen kunnen worden waarbij een onafhankelijke mediator kan worden ingeschakeld om te helpen bij het oplossen van het conflict.

In situaties waarbij een werknemer lid is van een vakbond, kan de vakbond bemiddelen tussen de werknemer en de werkgever om tot een oplossing te komen.

Als mediation niet slaagt, kan het nodig zijn om de formele interne procedures van het bedrijf te volgen, zoals het indienen van een formele klacht bij de personeelsafdeling of het management. Deze procedures kunnen resulteren in een grondig onderzoek en een besluit over de kwestie. Sommige arbeidsovereenkomsten bevatten bepalingen voor verplichte arbitrage. In dit geval wordt een neutrale arbiter aangesteld om het geschil te beslechten. Het arbitrageproces kan juridisch bindend zijn.

Als andere methoden niet succesvol zijn gebleken, kan een werknemer ervoor kiezen om juridische stappen te ondernemen, zoals het indienen van een rechtszaak. Dit is vaak de laatste optie en kan leiden tot een gerechtelijke uitspraak als het conflict niet buiten de rechtszaal kan worden opgelost.

Belangrijk om op te merken dat de geheimhouding altijd van kracht blijft. Derhalve ook op het moment dat de mediation tussentijds is beëindigd, maar ook op het moment dat de mediation met een overeenkomst is beëindigd, blijft de inhoud over de gevoerde gesprekken en gedane voorstellen geheim.

In sommige gevallen kan de werknemer ervoor kiezen om het dienstverband met het bedrijf te beëindigen als het conflict onoplosbaar lijkt of als de werkomgeving ondraaglijk is geworden.

Het is belangrijk op te merken dat de beste stappen om te nemen afhankelijk zijn van de specifieke omstandigheden van het conflict en de geldende arbeidswetgeving en bedrijfsbeleid.

 

Ten slotte

Het doel van onze mediator is om partijen weer bij elkaar te brengen. Dit kan ook betekenen dat jullie juist zonder elkaar verder gaan. Juist als dit de enige oplossing is en jullie hier in overleg op uitkomen is het een succesvolle mediation geweest.

Ik ga scheiden, wat zijn de voordelen van een mediator?

Ik ga scheiden, wat zijn de voordelen van een mediator?

Het inschakelen van een mediator als je gaat scheiden kan verschillende voordelen bieden, zowel emotioneel als praktisch. Wij hebben de voordelen voor jou op een rijtje gezet. Lees ze hieronder.

Een mediator is een neutrale derde partij die geen belang heeft bij de uitkomst van jouw scheiding. Dit betekent dat ze objectief en onpartijdig zijn en geen van beide echtgenoten bevoordelen. Dit kan helpen om een eerlijke en evenwichtige oplossing te bereiken.

Mediators zijn getraind in conflictbemiddeling en communicatie. Ze kunnen helpen om de communicatie tussen de echtgenoten te verbeteren en conflicten te verminderen, wat de scheidingsprocedure minder stressvol kan maken. Bovendien kan de mediator jullie begeleiden bij het omgaan met de emotionele aspecten van de scheiding.

Daarnaast kan in veel gevallen mediation kosteneffectiever zijn dan een juridische strijd in de rechtbank. Later in dit blog gaan we uitgebreider in op de kosten.

Mediation kan bovendien vaak sneller verlopen dan een juridische procedure, omdat het proces flexibeler is en niet gebonden is aan de rechtbankagenda.

Mediators helpen jullie beiden om oplossingen te vinden die specifiek zijn voor jullie situatie. Dit kan leiden tot creatievere regelingen en overeenkomsten die beter aansluiten bij jullie behoeften en de behoeften van jullie kinderen.

Mediation is een privéaangelegenheid en de gesprekken die tijdens de sessies plaatsvinden, zijn vertrouwelijk. In tegenstelling tot juridische procedures die openbaar zijn, biedt mediation meer privacy.

Als er kinderen bij de scheiding betrokken zijn, kan een mediator helpen bij het opstellen van een ouderschapsplan die in het belang van de kinderen is en de communicatie tussen beide ouders bevordert.

Het is echter belangrijk op te merken dat mediation niet voor alle situaties geschikt is. In gevallen van huiselijk geweld, misbruik of wanneer er ernstige ongelijkheid is tussen de echtgenoten, kan mediation mogelijk niet veilig of effectief zijn.

 

foto-footer

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Herman Schaeffer gaat vertrouwelijk om met wat je hem vraagt.

Bel mediator Herman op 0624104077

 

Hoe vind ik een goede mediator voor mijn scheiding?

Het vinden van een goede mediator voor jouw scheiding vereist zorgvuldig onderzoek. Hierna lees je de stappen die je kunt volgen om een geschikte mediator te vinden voor jouw scheiding.

Begin met het vragen aan vrienden, familieleden, collega's of andere mensen in je netwerk die ervaring hebben met scheiding en mediation. Zij kunnen je mogelijk verwijzen naar mediators door wie ze zelf geholpen zijn en vertrouwen.

Mediators kunnen lid zijn van professionele organisaties zoals de Mediatorsfederatie Nederland (MfN) in Nederland of vergelijkbare organisaties in andere landen. Deze organisaties kunnen directories aanbieden van gecertificeerde mediators. Je kunt hun websites raadplegen om mediators bij jou in de buurt te vinden Zorg ervoor dat de mediator gecertificeerd is en de nodige opleiding heeft gevolgd. Vraag naar hun certificering en ervaring in familie- en echtscheidings mediation.

Gebruik daarnaast online zoekmachines om mediators in jouw regio te vinden. Lees reviews en bekijk de websites van mediators om meer te weten te komen over hun achtergrond, specialisaties en ervaring.

Maak vervolgens een lijst van mediators die je interessant lijken en plan een initieel gesprek met hen. Tijdens dit gesprek kun je vragen stellen over hun ervaring, opleiding, aanpak en tarieven. Dit is ook een kans om te beoordelen of je een goede klik hebt met de mediator, omdat vertrouwen en communicatie belangrijk zijn tijdens het proces van je scheiding.

Vraag ook om referenties van eerdere klanten van de mediator. Dit kan je helpen om inzicht te krijgen in hoe de mediator heeft gepresteerd in voorgaande zaken.

Zorg ervoor dat je begrijpt hoe de mediator de tarieven structureert en vergelijk deze tarieven met andere mediators in je omgeving.

Bij het kiezen van een mediator is het essentieel om de tijd te nemen en de juiste persoon te vinden die past bij jouw unieke situatie en behoeften. Vertrouw op je intuïtie! Uiteindelijk is het belangrijk dat je een goede verstandhouding hebt met de mediator en dat je vertrouwen hebt in zijn of haar vermogen om je te begeleiden tijdens het scheidingsproces.

 

Welke soorten scheidingen zijn er? Lees hier meer over op deze pagina.

 

Of toch liever een advocaat mijn scheiding laten regelen?

Om je te helpen bij deze beslissing zetten we eerst het verschil tussen een mediator en een advocaat voor je op een rijtje.

Mediationgesprekken zijn vertrouwelijk, dat betekent dat wat tijdens de sessies wordt besproken, niet kan worden gebruikt in een eventuele rechtszaak. In tegenstelling tot juridische procedures die openbaar zijn.

Een mediator is een onpartijdige derde partij die helpt bij het faciliteren van gesprekken en onderhandelingen tussen jou en je ex-partner. Een advocaat daarentegen vertegenwoordigt jouw belangen en biedt juridisch advies en bijstand tijdens het scheidingsproces. Een advocaat adviseert jou over je rechten en opties volgens de wet.

Het primaire doel van een mediator is om de communicatie te verbeteren en beide partijen te begeleiden bij het bereiken van een overeenkomst die voor hen beiden aanvaardbaar is. Ze proberen conflicten te verminderen en een oplossing te vinden die in het belang is van beide partijen. De advocaat echter vertegenwoordigt de belangen van zijn eigen cliënt en streeft ernaar om het beste resultaat voor die cliënt te behalen.

Mediators hebben weliswaar kennis van juridische kwesties maar verstrekken meestal geen juridisch advies of vertegenwoordigen jou niet in de rechtbank. Ze kunnen uiteraard wel helpen bij het opstellen van juridisch bindende overeenkomsten. Advocaten hebben diepgaande kennis van de wet en kunnen jou adviseren over hoe de wet van toepassing is op jouw specifieke situatie.

Mediation is vaak kosteneffectiever dan een juridische strijd, omdat je slechts één mediator betaalt in plaats van afzonderlijke advocaten voor jou en je partner. Advocaten rekenen per uur of per zaak en zijn doorgaans duurder dan mediation, vooral als de scheiding gecompliceerd is of leidt tot een juridische strijd.

Hoe lang duurt mijn scheiding met een mediator?

De duur van een scheiding met hulp van een mediator kan sterk variëren en hangt af van verschillende factoren, waaronder de complexiteit van de zaak, de bereidheid van beide partijen om samen te werken en de snelheid waarmee overeenstemming wordt bereikt. Over het algemeen zijn er geen vaste tijdslijnen voor scheidings mediation. Hieronder noemen we enkele factoren uit onze praktijk die van invloed kunnen zijn op de tijdsduur.

Als jij en je partner het eens zijn over de belangrijkste kwesties, zoals eigendomsverdeling, alimentatie en voogdijregelingen, zal de scheiding waarschijnlijk sneller worden afgehandeld. Als er echter ingewikkelde financiële kwesties of onenigheid over belangrijke zaken is, kan het langer duren om tot overeenstemming te komen.

De aard van jullie financiële situatie en juridische kwesties kan de duur beïnvloeden. Bijvoorbeeld, als er veel activa zijn die verdeeld moeten worden, kan dit meer tijd kosten om te evalueren en te verdelen.

Nadat jullie overeenstemming hebben bereikt, moeten de juridische documenten worden opgesteld en ingediend bij de rechtbank. De tijd die het kost om juridische goedkeuring te krijgen, kan variëren afhankelijk van de rechtbank en de wachttijden in jouw rechtsgebied.

Over het algemeen is mediation vaak sneller dan het voeren van een juridische strijd in de rechtbank. Het is belangrijk om realistische verwachtingen te hebben en open te staan voor samenwerking om het proces zo soepel en efficiënt mogelijk te laten verlopen. Je kunt ook je mediator raadplegen voor een schatting van de verwachte tijdsduur op basis van jullie specifieke situatie.

Wat zijn de kosten van mediation voor mijn scheiding?

De kosten van mediation bij een scheiding variëren op basis van verschillende factoren, waaronder de locatie, de complexiteit van de zaak, de mediator zelf en de duur van het mediationproces. Neem de  volgende overwegingen mee in je besluit.

Mediators brengen doorgaans kosten in rekening op basis van een uurtarief. Het tarief van een mediator kan variëren afhankelijk van hun ervaring, locatie en specialisatie. Sommige mediators rekenen een vast uurtarief, terwijl anderen een variabel tarief hanteren op basis van de complexiteit van de zaak.

De duur van het mediationproces wordt vaak bepaald door het aantal sessies. Elke sessie brengt doorgaans kosten met zich mee, dus hoe meer sessies, hoe hoger de totale kosten. Als jouw scheiding bijvoorbeeld complexe financiële en juridische kwesties omvat, kan dit leiden tot meer sessies en dus hogere kosten.

Na de mediation dienen juridische documenten te worden opgesteld om de overeenkomst vast te leggen. De kosten voor het opstellen van deze documenten kunnen variëren.

Daarnaast kan er sprake zijn van bijkomende kosten, zoals administratieve kosten, kosten voor het indienen van documenten bij de rechtbank en eventuele reiskosten voor de mediator als de mediation op verschillende locaties plaatsvindt.

Het is belangrijk om vooraf duidelijke afspraken te maken met de mediator over de tariefstructuur en kosten. Zorg ervoor dat je begrijpt hoe de kosten worden berekend en wat er wel en niet is inbegrepen in het tarief. Vraag om een schatting van de totale kosten op basis van jouw specifieke situatie.

Stel gerust je vragen

Als het om mediation gaat, zijn veel vragen heel persoonlijk. Bij Schaeffer Mediation gaan we vertrouwelijk om met wat je ons vraagt. Wij stellen je op je gemak en helpen  je verder naar een volgende stap. Het eerste gesprek is altijd kosteloos en vrijblijvend.

Voor elke nieuwe stap is beweging nodig, zet je dus over die drempel en bel ons op 0624104077.