Arbeidsmediation Zwolle

Conflicten op het werk

Overal waar mensen met elkaar omgaan, kunnen relaties onder druk komen te staan. En waar brengen we meer uren met elkaar door dan op het werk? Goede communicatie is voorwaarde nummer 1 voor een goede onderlinge verstandhouding. En waar staat juist die communicatie vaak meer onder druk dan in de hectiek van een bedrijf? En dan hebben we het nog niet eens over verschillen in persoonlijkheden, talent, inzicht en ambitie.

Arbeidsmediation voor een betere werksfeer

Een conflict is helaas zomaar geboren. En wat is het dan belangrijk dat er goed naar elkaar geluisterd wordt, dat de kracht van het bedrijf en de ambitie om zo goed mogelijk te presteren niet door gebrek aan begrip en onduidelijke verwachtingen wordt verzwakt en gekleineerd. Arbeidsmediation helpt werknemers en leidinggevenden verder te komen, zodat ‘het conflict’ niet meer bepalend is maar een nieuw elan om samen, in goede harmonie iets positiefs te bereiken de boventoon gaat voeren.

Arbeidsmediation voor herstel arbeidsrelatie of exit

De re-integratie van een verzuimende medewerker en het herstel van de arbeidsrelatie kan ook het doel van een arbeidsmediation zijn. Het kan ook gebeuren dat een mediation start of uitmondt in een zogeheten exit-mediation; het doel is dan om gezamenlijk een regeling te treffen ter beëindiging van het dienstverband met wederzijds goedvinden.

De mediator helpt deelnemers tot een eigen oplossing te komen

De mediator is een deskundige en onafhankelijke bemiddelaar, die de deelnemers helpt om in een paar gesprekken tot een duurzame en door ieder gedragen oplossing te komen. De mediator is een onpartijdige gespreksleider en geeft geen adviezen. De expertise van de collega’s en hun adviseurs wordt erkend. Hij sluit daarbij aan en biedt een kader waarin opnieuw opbouwend kan worden gecommuniceerd. Bij mediation tussen werkgever en werknemer besteedt de mediator speciale aandacht aan het machtsverschil, biedt veiligheid en structuur en helpt de communicatie weer op gang. Effectief communiceren weer op gang brengen – dat is de kerntaak van de mediator. Daarnaast ligt de focus van mediation sterk op de toekomst: hoe nu verder? Belangen worden geïnventariseerd en als deze helder zijn wordt er naar oplossingen gezocht. Daarbij helpt de mediator de deelnemers om hun eigen afspraken daarin te maken. Ten slotte legt de mediator die afspraken schriftelijk voor ieder vast in een overeenkomst.

Ook als er een blijvend en ingrijpend arbeidsgeschil blijft bestaan, is mediation altijd beter dan juridiseren. Wanneer de zaken in een procedure op scherp worden gezet, kom je vanuit ingenomen stellingnamen tegenover elkaar te staan, terwijl je dikwijls toch binnen het bedrijf met elkaar verder wil en moet, of op zijn minst goed uit elkaar wilt gaan. Mediation zorgt voor deëscalatie en voor rust om naar de beste oplossing te zoeken. Het kader van de bij aanvang gezamenlijk gesloten mediation overeenkomst (waarin afspraken over de werkwijze) maakt dat mogelijk.

Fasen van mediation

Ieder mediationtraject verloopt bij Schaeffer Mediation in drie fasen.

Fase 1 – Gezamenlijk terugkijken naar het verleden. Wat ging er goed? Wat ging er niet goed? De pijnpunten worden besproken. Moeten de deelnemers het eens worden over het verleden? Niet per se. Het gaat ook niet om de waarheid of om gelijk krijgen. De focus ligt erop dat de deelnemers aan het eind van deze fase hopelijk iets meer begrip voor elkaar hebben gekregen.

Fase 2 – Gezamenlijk gericht zijn op de toekomst. In het ‘hoe nu verder?’ ligt de kracht van mediation. Het gaat er in deze fase om dat belangen, wensen en behoeften worden geïnventariseerd.

Fase 3 – Gezamenlijk zoeken naar oplossingen. In deze afrondende fase worden concrete afspraken gemaakt op basis van de belangen, wensen en behoeften uit fase 2. En deze worden over het algemeen schriftelijk vastgelegd.

Meer weten over arbeidsmediation? Neem gerust contact met mij op. Graag bespreek ik met u wat er bij ons voor u mogelijk is.