Privacyverklaring

Informatie over de manier waarop wij met uw privacygevoelige gegevens omgaan

Wij, de verwerkingsverantwoordelijke, zijn:
Schaeffer Mediation & Coaching
H.G. Schaeffer Dokter van Deenweg 108 8025 BK Zwolle
06 24 10 40 77
info@schaeffer-mediation.nl
KvK 58155473

Als mediation kantoor hebben wij gegevens nodig om met en voor u te kunnen werken.

Onder ‘voor u werken’ verstaan wij het opstellen van een aanvraag voor een toevoeging, van een Mediationovereenkomst en een Vaststellingsovereenkomst, alsmede het versturen van een factuur.

In het geval van het verbreken van een relatie verstaan wij onder ‘voor u werken’ het opstellen van een (Echt)Scheidingsconvenant en eventueel een Ouderschapsplan, van een draagkrachtberekening voor partner- en/of kinderalimentatie en van een overzicht en verdeling van het (huwelijks)vermogen.

In het geval van een werk-gerelateerde zaak verstaan wij onder ‘voor u werken’ het opstellen van een Vaststellingsovereenkomst en het verwerken van de van toepassing zijnde informatie.

In het geval van een strafzaak gaat het om bij voorbeeld de verwerking van de betreffende aangifte(s) en processen verbaal.

Voor alle bovenstaande activiteiten hebben wij gegevens nodig die we aan u vragen en/of die we van de Rechter, het Mediationbureau, het Juridisch Loket of het OM verkrijgen.

De grondslagen zijn dan dat u ons toestemming geeft, dat we samen de Mediationovereenkomst willen uitvoeren en dat, in het geval van uw BSN, de Raad voor Rechtsbijstand of de Rechtbank dit nodig heeft.

Zonder deze gegevens kunnen wij niet voor u werken en moeten we in de meeste gevallen ons werk voor u beëindigen.

Het gaat hier over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en, in geval van scheiding, de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en schulden van u en minderjarigen/jongmeerderjarigen waarvoor u verantwoordelijk bent, pensioengegevens.

Voor het uitvoeren van de Mediationovereenkomst en het bereiken van de daarin opgenomen doelen, hebben wij persoonlijke gegevens* van u nodig. De gegevens  die we van u krijgen worden alleen verstrekt aan anderen binnen het kader van ons werk; het gaat dan om de Raad voor Rechtsbijstand, de Rechtbank en de advocaat die een verzoek indient bij de Rechtbank, alsmede aan de wederpartij in een Vaststellingsovereenkomst. Dit geschiedt alleen als er volledige instemming met u is, waar u ook voor tekent. Daarnaast werken we voor bepaalde berekeningen (alimentatie) met software die daarbij als verwerker optreedt van uw gegevens; in ons geval Split-Online. Met Split-Online hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten, zodat zij even zorgvuldig met uw gegevens omgaan.

Het gaat hier over namen, geslacht, geboortedatum, geboorteplaats, adresgegevens, telefoonnummer en emailadres en, in geval van scheiding, de huwelijksdatum en -plaats, bankrekeningnummer(s) en bezittingen en schulden van u en minderjarigen/jongmeerderjarigen waarvoor u verantwoordelijk bent, pensioengegevens.

Uw gegevens zijn veilig bij ons en worden niet met anderen dan de hierboven genoemde partijen gedeeld. We bewaren uw gegevens zolang de mediation loopt.

Daarna worden ze in archief opgeslagen, zodat u daar ook in de toekomst gebruik van kunt maken, alsmede om te voldoen aan de eisen van onze beroepsgroep. De bewaartermijn is 7 jaar, daarna worden al uw gegevens door ons gewist. In die periode van 7 jaar kunt u altijd bij ons terecht met vragen. Ook kunt u opvragen welke gegevens wij hebben en deze laten verwijderen. **

** Verwijderen van gegevens kan inhouden dat wij geen werkzaamheden meer voor u kunnen verrichten. Uw verzoek om uw gegevens te verwijderen dient gepaard te gaan met een kopie van uw identiteitsbewijs, zodat aangetoond wordt wie het verzoek daadwerkelijk doet.

Wij maken voor onze werkzaamheden voor u soms gebruik van gegevens uit andere bronnen. Zo kunnen we aan de hand van het kenteken van uw auto via een openbare website zoals van de ANWB de dagwaarde van uw auto schatten; het resultaat daarvan wordt altijd met u besproken. Ook kunnen we door middel van het eenmalig gebruik maken van uw DigiD (gebruikersnaam en wachtwoord) in www.mijnpensioenoverzicht.nl samen met u uw pensioengegevens inzien; dit resultaat worden eveneens altijd met u besproken. De DigiD gegevens worden niet opgeslagen maar eenmalig gebruikt.

Wij werken niet op andere manieren met uw gegevens. Uw gegevens worden niet door ons gecombineerd voor profiling of automatische besluitvorming en worden tevens niet gekoppeld aan andere databases.

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en hebben passende maatregelen genomen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan, en blijven deze maatregelen nemen. Als u vermoed dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of u heeft aanwijzingen van misbruik van uw gegevens, neem dan direct contact met ons op – dan zoeken wij samen met u uit wat er aan de hand is en proberen met u naar een oplossing te zoeken.

De volgende maatregelen hebben wij genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

  • Gegevens die u aan ons toevertrouwt worden als dat mogelijk is offline (niet in de cloud) bewaard.
  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • TLS (voorheen SSL) – Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangsloticoontje in de adresbalk.
  • DKIM, SP en DMARC zijn drie internetstandaarden die wij gebruiken om te voorkomen dat u uit onze naam e-mails ontvangt die virussen bevatten, spam zijn of bedoeld zijn om persoonlijke (inlog)gegevens te bemachtigen.
  • DNSSEC is een extra beveiliging (aanvullend op DNS) voor het omzetten van een domeinnaam (#company_website) naar het hieraan gekoppelde IP-adres (servernaam); het wordt voorzien van een digitale handtekening. U kunt die handtekening automatisch laten controleren. Op die manier voorkomen wij dat u omgeleid wordt naar een vals IP-adres.
  • We gebruiken op onze website geen cookies en ook geen ‘Facebook pixel’ of soortgelijke technieken.

In het geval van een online mediation werken we met u in een beveiligde internetomgeving. Uw gegevens worden bewaard op een server in Europa en met de beheerder van de software hebben we een verwerkersovereenkomst afgesloten.

De beveiliging van uw gegevens wijkt verder niet af van datgene wat hierboven is beschreven.

Als u ondanks het bovenstaande toch denkt dat wij niet juist met uw privacygevoelige gegevens omgaan, kunt u daarover een klacht indienen bij de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens, bij voorbeeld via de website https://autoriteitpersoonsgegevens.nl